ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için,

  • en az 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir araştırma projesi ve seminer dersini tamamlamak ile yükümlüdürler,
  • başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen kredisiz Bitirme Projesi dersinden başarılı değerlendirilmelidirler.