ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerinin sağlık kurumları işletmeciliği ve yönetimi alanında en güncel bilgilerle donatılması hedeflemektedir