ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

Bu programın mezunları, sağlık kurumlarında idari görevlerde yöneticilik yapabilirler.