ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

Sağlık sektörünün yapısı gereği ileri teknoloji ve uzman personelin çalıştığı karmaşık ve yüksek bütçelere sahip sağlık kuruluşlarının bilimsel yönetim ilkeleri yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Program, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir.