Bölümümüz Öğretim Görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Gözde Yılmaz'ın makalesi yayımlanmıştır. - 07 04 2014


Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz'ın Diğdem Soyaltın ile yazmış olduğu "Zooming into the 'Domestic' in Europeanization: Promotion of Fight Against Corruption and Minority Rights in Turkey" adlı makalesi Journal of Balkan and Near Eastern Studies dergisinde basılmıştır. Daha fazla bilgi için:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2013.864181#.UwHAwfl_vO4