Atılım Üniversitesi Atılım Akademik Sistemi (ATACS), öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve öğrencilerin tüm akademik süreçlerini elektronik ortamda yerine getirmelerini sağlayan, web erişimli bir otomasyon uygulamasıdır.

Öğrenciler için ATACS uygulaması ile ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, sınıf geçme, mezuniyet, vb. gibi, "Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi- Higher Education Life Cycle"  süreçleri olarak adlandırılan akademik süreçler takip edilir.

Öğretim üyeleri ATACS uygulaması ile danışmanlık işlemleri, verilen dersler, sınav yapma, sınav değerlendirme, not verme işlemleri, vb. akademik süreçleri takip ederler.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü çalışanları, Mali İşler Direktörlüğü çalışanları, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü çalışanları gibi idari çalışanlar da rapor hazırlama, diploma, transkript, öğrenci belgesi, vb. resmi evrakları hazırlama, öğrenci harç işlemleri, burs işlemleri gibi çalışmaları ATACS aracılığıyla yerine getirirler.

sis.jpg