Atılım Üniversitesi Bilgi Teknolojileri (BT) Yardım Masası, 5 Temmuz 2012 tarihinden beri idari/akademik personelimize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir.

BT Yardım Masası, son-kullanıcıların BT vakalarını (hata veya talep) iletmek ve çözüme kavuşturmak için başvurdukları, merkezileştirilmiş tek bir temas noktasını esas alan bir teknoloji hizmeti verme metodolojisidir. Atılım Üniversitesi-Bilgi Teknolojileri Yardım Masası, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü BT Uzmanları tarafından tasarlanmış, yazılımları geliştirilmiş ve hizmete sunulmuştur. Günlük operasyon da yine Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü BT Uzmanları tarafından yürütülmektedir.

BT Yardım Masası metodolojisinin kullanılmasının başlıca sebepleri şunlardır:

 • Son-kullanıcılar ile BT Uzmanları arasındaki günlük tüm iletişim trafiğinin merkezileştirilmiş, tek bir temas noktası üzerinden sağlanması ihtiyacı
 • Son-kullanıcılar tarafından iletilen tüm servis vaka isteklerinin, görevli bir merkezi organ tarafından, kabul edilmesi, kaydedilmesi, önceliklendirilmesi ve işleme alınması ihtiyacı
 • İşlem gören servis vakalarının kalite yönetimi amacıyla izlenmesi ve raporlanması ihtiyacı
 • Vakaların, eskalasyon hiyerarşisi vasıtasıyla optimum kaynaklar kullanılarak çözülmesi ihtiyacı (çok derin uzmanlık gerektirmeyen vakaların çözümü için uzmanların atanması kaynakların yanlış kullanılması anlamına gelir)
 • Son kullanıcıların, vakaların çözümü süreci boyunca bilgilendirilmesi ihtiyacı.

BT Yardım Masası metodolojisinin kullanılması ile ulaşılması hedeflenen BT servis nitelikleri şunlardır:

 • Kullanıcı-odaklılık (teknoloji-odaklılık değil)
 • Tüm iş birimleri ile entegre ve kurumsal iş süreçlerine karşı duyarlılık (değişik iş yapış biçimlerine uyum ve esneklik)
 • Enformasyonu aktaran ve paylaşan organizasyon (şeffaf, bilgi veren ve hesap sorulabilen yapı)
 • Kalite seviyesi ölçülebilir ve hedefler doğrultusunda artırılabilir teknoloji hizmeti
 • Ölçeklenebilir, artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte büyüyebilir, artırılabilir teknoloji hizmeti

Atılım Üniversitesi BT Yardım Masasına aşağıdaki yöntemlerle ulaşarak hata veya talep bildirimlerini yapmak mümkündür:

 1. Web: http://BTYardimMasasi.atilim.edu.tr
 2. E-posta: BTYardimMasasi@atilim.edu.tr
 3. Telefon: Dahili 8484
 4. Şahsen başvuru: Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, Kütüphane Binası

Atılım Üniversitesi-Bilgi Teknolojileri Yardım Masası, Pazartesiden Cumaya, haftanın beş günü, saat 09:00 - 18:00 arasında (öğle yemeği tatilinde ara vermeksizin) hizmet vermektedir.

helpdesk.jpg