Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemlerine erişimin kontrollü ve güvenli biçimde sağlanması, bu sistemler üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olduğu operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Canlı Hizmet Ortamında bulunan sunucuların üstünde çalışan servislerde değişiklik/iyileştirme yapma ihtiyaçları veya yeni servisleri canlı hizmet ortamına alma gerekliliği ortaya çıktığı zaman, ilgili servis modülleri önce Geliştirme Ortamındaki Sunucular üzerinde geliştirilir, testleri yapılır, kullanıcı onayları alınır ve Canlı Hizmet Ortamına aktarılmaya hazır bir paket haline getirilir. Bu paket, sürüm olarak adlandırılır.
Daha sonra, sürüm paketleri, operasyonu aksatmadan Canlı Hizmet Ortamına transfer edilir. Bunun için, geliştirmeyi yapan Uygulama Geliştirme Uzmanları tarafından bir Değişiklik İsteği (RFC - Request For Change) hazırlanır ve bu Değişiklik İsteği kullanılarak Canlı Ortamda Hizmete Alma Süreci başlatılır.

Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erisim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.