Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemlerine erişimin kontrollü ve güvenli biçimde sağlanması, bu sistemler üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olduğu operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Canlı Hizmet Ortamında bulunan sunucuların üstünde çalışan servislerde değişiklik/iyileştirme yapma ihtiyaçları veya yeni servisleri canlı hizmet ortamına alma gerekliliği ortaya çıktığı zaman, ilgili servis modülleri önce Geliştirme Ortamındaki Sunucular üzerinde geliştirilir, testleri yapılır, kullanıcı onayları alınır ve Canlı Hizmet Ortamına aktarılmaya hazır bir paket haline getirilir. Bu paket, sürüm olarak adlandırılır.
Daha sonra, sürüm paketleri, operasyonu aksatmadan Canlı Hizmet Ortamına transfer edilir. Bunun için, geliştirmeyi yapan Uygulama Geliştirme Uzmanları tarafından bir Değişiklik İsteği (RFC - Request For Change) hazırlanır ve bu Değişiklik İsteği kullanılarak Canlı Ortamda Hizmete Alma Süreci başlatılır.

Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erisim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1389 [title_tr] => Değişiklik Süreç Yönetimi [title_en] => Change Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemlerine erişimin kontrollü ve güvenli biçimde sağlanması, bu sistemler üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olduğu operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Canlı Hizmet Ortamında bulunan sunucuların üstünde çalışan servislerde değişiklik/iyileştirme yapma ihtiyaçları veya yeni servisleri canlı hizmet ortamına alma gerekliliği ortaya çıktığı zaman, ilgili servis modülleri önce Geliştirme Ortamındaki Sunucular üzerinde geliştirilir, testleri yapılır, kullanıcı onayları alınır ve Canlı Hizmet Ortamına aktarılmaya hazır bir paket haline getirilir. Bu paket, sürüm olarak adlandırılır.
Daha sonra, sürüm paketleri, operasyonu aksatmadan Canlı Hizmet Ortamına transfer edilir. Bunun için, geliştirmeyi yapan Uygulama Geliştirme Uzmanları tarafından bir Değişiklik İsteği (RFC - Request For Change) hazırlanır ve bu Değişiklik İsteği kullanılarak Canlı Ortamda Hizmete Alma Süreci başlatılır.

Atılım Üniversitesi Değişiklik Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erisim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Change Process Management is conducted by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to enable beneficial changes to be made with minimal disruption to IT services by ensuring that changes are deployed in a controlled way and evaluated, prioritized, planned, tested and documented properly.

Once change needs arise on live servers, or fresh services are to be deployed to the live environment, the service modules are developed and tested on development environment, and become ready for deployment as release packs, followed by a user acceptance sign off. Then the developer prepares an RFC (Request for Change) which initiates the Process of Release and Deployment. 

Change Process Management is conducted in accordance with Live Servers Access Policy.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:36:59 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 32 [rgt] => 33 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => degisiklik-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1389 [title_tr] => Değişiklik Süreç Yönetimi [title_en] => Change Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi De\u011fi\u015fiklik Süreç Yönetimi, At\u0131l\u0131m Üniversitesinin canl\u0131 olarak hizmet veren sunucu sistemlerine eri\u015fimin kontrollü ve güvenli biçimde sa\u011flanmas\u0131, bu sistemler üzerinde hizmete al\u0131nacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki de\u011fi\u015fikliklerin, test, de\u011ferlendirme, onay ve hizmete alma i\u015flemlerinin, kurumun yürümekte oldu\u011fu operasyonlar\u0131na zarar vermeksizin, yönetilen bir geçi\u015f süreci kapsam\u0131nda yerine getirilmesi amac\u0131yla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yerine getirilir.<\/p>\n\n

Canl\u0131 Hizmet Ortam\u0131nda bulunan sunucular\u0131n üstünde çal\u0131\u015fan servislerde de\u011fi\u015fiklik\/iyile\u015ftirme yapma ihtiyaçlar\u0131 veya yeni servisleri canl\u0131 hizmet ortam\u0131na alma gereklili\u011fi ortaya ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman, ilgili servis modülleri önce Geli\u015ftirme Ortam\u0131ndaki Sunucular üzerinde geli\u015ftirilir, testleri yap\u0131l\u0131r, kullan\u0131c\u0131 onaylar\u0131 al\u0131n\u0131r ve Canl\u0131 Hizmet Ortam\u0131na aktar\u0131lmaya haz\u0131r bir paket haline getirilir. Bu paket, sürüm olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r.
\nDaha sonra, sürüm paketleri, operasyonu aksatmadan Canl\u0131 Hizmet Ortam\u0131na transfer edilir. Bunun için, geli\u015ftirmeyi yapan Uygulama Geli\u015ftirme Uzmanlar\u0131 taraf\u0131ndan bir De\u011fi\u015fiklik \u0130ste\u011fi (RFC - Request For Change) haz\u0131rlan\u0131r ve bu De\u011fi\u015fiklik \u0130ste\u011fi kullan\u0131larak Canl\u0131 Ortamda Hizmete Alma Süreci ba\u015flat\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi De\u011fi\u015fiklik Süreç Yönetimi, Canl\u0131 Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erisim Politikas\u0131<\/a> arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yerine getirilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Change Process Management is conducted by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to enable beneficial changes to be made with minimal disruption to IT services by ensuring that changes are deployed in a controlled way and evaluated, prioritized, planned, tested and documented properly.<\/p>\n\n

Once change needs arise on live servers, or fresh services are to be deployed to the live environment, the service modules are developed and tested on development environment, and become ready for deployment as release packs, followed by a user acceptance sign off. Then the developer prepares an RFC (Request for Change) which initiates the Process of Release and Deployment. <\/p>\n\n

Change Process Management is conducted in accordance with Live Servers Access Policy<\/a>.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:36:59 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 32 [rgt] => 33 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => degisiklik-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1