Son Kullanıcı (End User) BT servislerini günlük işlerinin bir parçası olarak, doğrudan doğruya kullanan kişi veya grup.
Bilgi Teknolojileri Yardım Masası (Information Technologies Help Desk) Son kullanıcıların BT vakalarını (hata veya talep) iletmek için başvurdukları temas noktası.
Vaka (Case) Bir son kullanıcı tarafından Yardım Masası'na aktarılan BT servis hatası veya BT servis talebi.
Hata (Incident) Bir BT servisinde ortaya çıkan planlanmamış kesinti, durma, bozulma ya da servis kalitesindeki azalma.
Talep (Request) Bir son kullanıcıdan gelen, BT servislerine erişim, kurulum, ayarlama veya artırım isteği.
Majör Hata (Major Incident) Kurumun en temel fonksiyonlarında kesinti veya aksamaya yol açan ve en yüksek önceliklendirme ile işleme alınması gereken hata.
Öncelik (Priority) Son kullanıcılar tarafından bildirilen BT vakalarının Teknik Destek uzmanları tarafından işleme alınma sırası. 
Vardiya (Shift) Bir kisi ya da grubun, önceden tanımlanmıs bir görevi, belli bir süre boyunca yerine getirmesi.
Birinci Seviye Teknik Destek (First-line Technical Support) Son kullanıcılar tarafından Yardım Masa'sına bildirilen vakaların ele alınmasında sürece dahil olan ilk BT Teknik Destek grubu. 
İkinci Seviye Teknik Destek (Second-line Technical Support) Son kullanıcılar tarafından Yardım Masa'sına bildirilen vakaların ele alınmasında Birinci Seviye Teknik Destek'ten sonra sürece dahil olan ve daha derinlemesine uzmanlığı olan BT Teknik Destek grubu.
Teknik Eskalasyon (Technical Escalation) Son kullanıcı beklentilerini karşılamak, hataları gidermek, problemleri çözmek ve talepleri yerine getirmek üzere, BT servislerinin daha derinlemesine uzmanlık içeren gruplara aktarılması.
Yönetim Eskalasyonu (Management / Hierarchical Escalation) Teknik eskalasyon sürecine destek sağlamak veya sonuçları itibarı ile yönetimsel etkileri olabilecek teknik konular hakkında yönetim kademelerini bilgilendirmek üzere, yönetimsel fonksiyonların eskalasyona dahil edilmesi.
Kök Sebep (Root Cause) Bir vaka ya da problemin altında yatan asıl sebep.
Kritik Başarı Unsuru - KBU  (Critical Success Factor - CSF) Bir BT servisi veya sürecinin yerine getirilmesiyle ulaşılmak istenen sonuç. Kritik Başarı Unsurları, Anahtar Başarı Göstergeleri ile ölçülür. 
Anahtar Başarı Göstergesi - ABG  (Key Performance Indicator - KPI) Bir BT servisi veya sürecinin başarıyla yerine getirilip getirilmediğini gösteren metrik.
Süreç (Process) Önceden belirlenmis hedeflere ulasılmasını sağlayan, roller, sorumluluklar, araçlar ve yönetim kontrolleri ile politikalar, standartlar, kılavuzlar, prosedürler vb.'den olusan organize faaliyetler bütünü.
Politika (Policy) Bir yönetim unsurunun beklenti ve niyetlerini ifade eden formal doküman.
Prosedür (Procedure) Bir faaliyetin basarıyla yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıs adımları tanımlayan formal doküman.