Sürekli Hizmet İyileştirme, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yerine getirdiği teknoloji hizmetlerinin sistematik olarak ölçülmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, hizmet kalitesi, etkinlik, randıman ve maliyet unsurları göz önünde tutularak yönetilir.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için, Deming'in Planla  Uygula  Kontrol Et  Düzelt  döngüsü takip edilir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün hizmet planlama araçları, Prosedür ve Politikalar, uygulama araçları B & IT Organizasyonu ve BT Yardım Masası, kontrol araçları ise Son Kullanıcı Memnuniyet Bildirimleri ve B & IT Operasyon KPI'larıdır (Key Performance Indicator - Anahtar Başarı Göstergesi).

 

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün operasyon KPI'ları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;