Sürekli Hizmet İyileştirme, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yerine getirdiği teknoloji hizmetlerinin sistematik olarak ölçülmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, hizmet kalitesi, etkinlik, randıman ve maliyet unsurları göz önünde tutularak yönetilir.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için, Deming'in Planla  Uygula  Kontrol Et  Düzelt  döngüsü takip edilir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün hizmet planlama araçları, Prosedür ve Politikalar, uygulama araçları B & IT Organizasyonu ve BT Yardım Masası, kontrol araçları ise Son Kullanıcı Memnuniyet Bildirimleri ve B & IT Operasyon KPI'larıdır (Key Performance Indicator - Anahtar Başarı Göstergesi).

 

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün operasyon KPI'ları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1394 [title_tr] => Sürekli Hizmet Kalitesi İyileştirme Süreç Yönetimi [title_en] => Continuous Services Improvement Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sürekli Hizmet İyileştirme, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yerine getirdiği teknoloji hizmetlerinin sistematik olarak ölçülmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, hizmet kalitesi, etkinlik, randıman ve maliyet unsurları göz önünde tutularak yönetilir.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için, Deming'in Planla  Uygula  Kontrol Et  Düzelt  döngüsü takip edilir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün hizmet planlama araçları, Prosedür ve Politikalar, uygulama araçları B & IT Organizasyonu ve BT Yardım Masası, kontrol araçları ise Son Kullanıcı Memnuniyet Bildirimleri ve B & IT Operasyon KPI'larıdır (Key Performance Indicator - Anahtar Başarı Göstergesi).

 

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün operasyon KPI'ları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Continuous Services Improvement is the process of systematically measuring and improving the ICT services provided by Directorate of ICT. The process is managed regarding to ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles by considering the service quality, effectiveness, efficiency and cost parameters.

Deming's Plan → Do → Check → Act cycle is followed in order to assure a systematic and methodologic approach to the process of improving ICT services.

 Directorate of ICT employs, the services planning tools of Procedures and Policies; the services practicing tools of ICT Organization & IT Help Desk, the services control tools of End-User Satisfaction Reports & ICT Operational KPIs (Key Performance Indicator).

Atılım University's Directorate of ICT defines the operational KPIs as follows;

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 42 [rgt] => 43 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surekli-hizmet-kalitesi-iyilestirme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1394 [title_tr] => Sürekli Hizmet Kalitesi İyileştirme Süreç Yönetimi [title_en] => Continuous Services Improvement Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Sürekli Hizmet \u0130yile\u015ftirme, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fünün yerine getirdi\u011fi teknoloji hizmetlerinin sistematik olarak ölçülmesi ve iyile\u015ftirilmesi sürecidir. Bu süreç, uluslararas\u0131 ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, hizmet kalitesi, etkinlik, rand\u0131man ve maliyet unsurlar\u0131 göz önünde tutularak yönetilir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri hizmet kalitesinin iyile\u015ftirilmesi için, Deming'in Planla<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>→<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>Uygula<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>→<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>Kontrol Et<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>→<\/strong><\/em> <\/em><\/strong>Düzelt<\/strong><\/em>  döngüsü takip edilir.<\/p>\n\n

<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fünün hizmet planlama araçlar\u0131, Prosedür ve Politikalar<\/a>, uygulama araçlar\u0131 B & IT Organizasyonu<\/a> ve BT Yard\u0131m Masas\u0131<\/a>, kontrol araçlar\u0131 ise Son Kullan\u0131c\u0131 Memnuniyet Bildirimleri<\/a> ve B & IT Operasyon KPI'lar\u0131d\u0131r (Key Performance Indicator - Anahtar Ba\u015far\u0131 Göstergesi).<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fünün operasyon KPI'lar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibi tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r;<\/p>\n\n

<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Continuous Services Improvement is the process of systematically measuring and improving the ICT services provided by Directorate of ICT. The process is managed regarding to ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles by considering the service quality, effectiveness, efficiency and cost parameters.<\/p>\n\n

Deming's Plan → Do → Check → Act<\/strong><\/em> cycle is followed in order to assure a systematic and methodologic approach to the process of improving ICT services.<\/p>\n\n

<\/p>\n\n

 Directorate of ICT employs, the services planning tools of Procedures and Policies<\/a>; the services practicing tools of ICT Organization<\/a> & IT Help Desk, the services control tools of End-User Satisfaction Reports<\/a> & ICT Operational KPIs (Key Performance Indicator).<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University's Directorate of ICT defines the operational KPIs as follows;<\/p>\n\n

<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 42 [rgt] => 43 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surekli-hizmet-kalitesi-iyilestirme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1