Atılım Üniversitesi Problem Çözümleme Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinde/uygulamalarında ortaya çıkan hataların düzeltilmesini sağlamak, bu hataların tekrarlanmasını önlemek ve hataların etkilerini en düşük seviyeye indirmek amacıyla, hataların oluşmasına sebep olan problemlerin çözülmesini sağlamak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Bir Problem, bir ya da daha çok sayıda hatanın ortaya çıkmasına sebep olan aksaklık olarak tanımlanır.

Bir Kök Sebep (Root Cause), değişik biçimlerde tezahür edebilen bir hatanın asıl sebebi olan bozukluk olarak tanımlanır.

Bir Geçici Çözüm (Workaround), ortaya çıkan hatanın yol açtığı semptomları, kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar gidermek veya hafifletmek üzere uygulamaya konan, önceden tanımlanmış  önlemler olarak tanımlanır.  

Bir Bilinen Arıza (Known Error), Kök Sebepleri ve Geçici Çözümleri saptanmış, çözümlenmiş ve dokümante edilmiş bir problem olarak tanımlanır.

Bir Problem Veritabanı, B & IT servislerinde ortaya çıkan Hata'ları ve Bilinen Arıza'ları, B & IT uzmanlarının erişimine açık olarak saklayan, böylece daha önce karşılaşılmış olan tüm hatalara dair bir kurumsal hafıza niteliği taşıyan bilgi kaynağıdır.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün Problem Süreç Yönetimi hedefleri, karşılaşılan tüm B & IT Problemlerini Bilinen Arıza'lara dönüştürmek, ortaya çıkan hataları en kısa sürede ve etkin biçimde çözebilmek ve servis kesintilerini minimum seviyede tutabilmek için etkin bir Problem Veritabanı kullanmaktır.

Atılım Üniversitesi Problem Veritabanı, BT Yardım Masası aracılığıyla idame ettirilir.