Atılım Bilgi Sistemi (ATIS), Atılım Üniversitesinin tüm öğrenci, idari/akademik personel, bölüm/birim/merkez ve ofis bilgilerinin bulunduğu, elektronik iş süreçlerinin yürütüldüğü ve bu bilgiler aracılığıyla oluşturulan İş Zekası (Business Intelligence) raporlarının bulunduğu, kurumsal bilgi ve enformasyon altyapısıdır.

ATIS, Atılım Üniversitesi altyapısında bulunan diğer bütün veri kaynaklarına referans olma görevini yerine getirir. Bu anlamda kurumsal veri altyapısının bel kemiği niteliğindedir.

Kurumsal referans verileri ve iş süreçlerinin yönetim ekranlarını barındırması bakımından ATIS, aynı zamanda, kurumsal Intranete açılan bir portal vazifesi görür ve sadece Atılım Üniversitesinin öğrencileri ve mensupları tarafından erişilecek şekilde şifre ile erişime açıktır.

atis.jpg