Atılım Üniversitesi, Türkiye'deki tüm üniversitelere, Türk Telekomdan kiralanan Frame Relay, ATM, Metro Ethernet ve G.SHDSL hatlar kullanılarak hizmet sağlayan Ulusal Akademik Ağın (ULAKNET) bir üyesidir. ULAKNET'in altyapısından faydalanarak kullandığımız 30 Mbps bant genişliğine sahip kapasitenin yanı sıra, Türk Telekom'dan 150 Mbps bant genişliğine sahip MethroEthernet hizmeti alınmaktadır. Üniversitemizin toplam bağlantı kapasitesi 180 Mbps bant genişliğine sahiptir.

Toplam bağlantı kapasitemiz öğrencilerimiz ile idari/akademik mensuplarımızın hizmetine Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kablolu ve kablosuz lokal ağ bağlantıları aracılığıyla tahsis edilir. Üniversitemiz kablosuz ağına kampüs içinde kapalı ve açık alanlarda erişim sağlanmaktadır. Kablosuz ağımız üzerinde, EduRoam (Education Roaming - Eğitim Dolaşımı) ve Atilim_Wifi sinyalleri aktiftir. EduRoam, üye kurumların kullanıcılarının, kendi kurumları dışındaki diğer eğitim kurumlarında da kendi bağlantı hesaplarıyla ağ kullanımını olanaklı kılan sistemdir. Atilim_Wifi ise, EduRoam sertifikasını desteklemeyen mobil cihazlar için oluşturulmuş bir sistemdir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü Üniversite yönetimi tarafından belirlenen stratejiler ve hedefler doğrultusunda network kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlar. Bu amaçla, Üniversitenin network kaynaklarının tüm kullanıcılar arasında adil paylaşımını sağlayan, başkalarının kullanımını kısıtlayacak veya kaynaklara zarar verebilecek olan tehlikeleri önleyen, kurumun ve kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğinin korunmasını sağlayan tedbirleri alır.