Atılım Üniversitesi e-posta servisleri öğrencilerimiz ve idari/akademik personelimizin, Atılım Üniversitesinin teknoloji altyapısından yararlanarak kurumsal e-posta hizmeti almalarına olanak tanır. Ayrıca e-posta hesapları, öğrencilerin proxy servisinden yararlanabilmesi ve bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları kullanabilmeleri için de gereklidir. Bunun yanında, Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yapılacak olan duyuru, ödev dağıtımı vb. bildirimler, sadece Atilim Üniversitesi uzantılı e-posta hesaplarına gönderilir.

Atılım Üniversitesinin kurumsal e-posta servislerine aşağıdaki yöntemlerle ulaşmak mümkündür;

E-posta adresleri ve şifreleri, son-kullanıcıların yetkilendirilmiş erişim yapmalarını gerektiren elektronik sistemlere log on olmaları için kullanıcı-adı/şifre işlevini de görür. E-posta ile yetkilendirilmiş erişim yapılan başlıca elektronik sistemler şunlardır:

Atılım Üniversitesine ait atilim.edu.tr uzantılı e-posta servisleri ile e-posta alma ve gönderme işlemlerinde, 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Yasası ve buna bağlı olarak Telekomünikasyon İletişim Baskanlığı tarafından çıkarılmış yönetmelikler ile Atılım Üniversitesinin ilgili yönergeleri esas alınır. Buna göre, şifre, en yüksek derecede gizlilik değeri taşıyan kurumsal bir bilgidir ve son-kullanıcılar kendi şifreleri kullanılarak yapılan her etkinlikten, bir başkasına devredilemeyecek şekilde sorumludur. Öğrencilerin kullandığı genel amaçlı bilgisayar laboratuvarlarında ve proxy servisinde de, güvenlik amaçlı olarak e-posta hesaplarına göre kullanım logları tutulmaktadır. Son kullanıcılar kendi hesapları ile açılan oturumlardan ve yapılan erişimlerden sorumludur. Bu sebeple şifre bilgisi, hiç bir koşul altında, hiç kimseye söylenmemelidir. Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü kesinlikle son-kullanıcılardan şifre bilgisi talep etmez. Şifre talep eden veya bir web sayfasına yönlendirmek suretiyle kullanıcı adı/şifre girilmesi gerekecek hiç bir e-posta asla cevaplanmamalıdır. Eğer bu tür e-postalardan herhangi birisi yanıtlanmışsa şifre en kısa sürede değiştirilmelidir.

Her eğitim/öğretim döneminin sonunda, Atılım Üniversitesinden mezun olan veya ayrılan öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgi verilir ve e-posta hesapları ve e-posta sunucuları üstündeki posta kutusu dosyaları, içindeki eski e-posta mesajları, adres defterleri, vb. tüm içerikleriyle birlikte silinir.

Atılım Üniversitesindeki görevinden ayrılan, idari/akademik çalışanlar için, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, görevden ayrılacak olan kişinin yöneticisine, ilgili e-posta adresinin başka bir adrese yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini sorar. Başka adrese yönlendirilme talep edilirse, ilgili e-posta adresi, 3 aylık sure için yönlendirilir; daha sonra ilgili hesap silinir. E-posta hesaplarıyla birlikte, e-posta sunucuları üstündeki posta kutusu dosyaları da, içindeki eski e-posta mesajları, adres defterleri, vb. tüm içerikleriyle birlikte silinir.