Atılım Üniversitesi Altyapı İzleme ve Kontrolü Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinin/uygulamalarının normal çalışma standartları dahilinde çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözlemek ve çalışması aksayan servislere/uygulamalara yönelik hızla düzeltici önlemler almak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Atılım Üniversitesinin yerel ve geniş ağ trafiği, IP güvenlik kameraları ağ altyapısı, gelen ve giden E-Posta trafiği (E-Posta mesaj içerikleri değil, mesaj yoğunluğu ve yükü), aşağıda listesi verilmiş olan kritik sistem servisleri/uygulamaları, uygun yazılım araçları kullanılarak sürekli olarak gözlenir ve kontrol edilir:

 

 • E-Posta Sunucuları
 • Web Sunucuları
 • Veritabanı Sunucuları
 • DNS Sunucuları
 • Uygulama Sunucuları

 

Altyapı İzleme ve Kontrolü sırasında tespit edilen normal dışı durumlar, aksamalar, servis kesintileri veya performans düşüklüklerine karşı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı alınır:

 • BT Yardım Masası vakası oluşturma
 • Teknik Eskalasyon
 • Dış Kaynağa Eskalasyon
 • Yönetim Eskalasyonu
 • Log inceleme
 • Hata/Problem Raporu oluşturma


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1388 [title_tr] => B & IT Altyapı İzleme ve Kontrolü [title_en] => B & IT Infrastructure Monitoring and Control [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Altyapı İzleme ve Kontrolü Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinin/uygulamalarının normal çalışma standartları dahilinde çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözlemek ve çalışması aksayan servislere/uygulamalara yönelik hızla düzeltici önlemler almak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Atılım Üniversitesinin yerel ve geniş ağ trafiği, IP güvenlik kameraları ağ altyapısı, gelen ve giden E-Posta trafiği (E-Posta mesaj içerikleri değil, mesaj yoğunluğu ve yükü), aşağıda listesi verilmiş olan kritik sistem servisleri/uygulamaları, uygun yazılım araçları kullanılarak sürekli olarak gözlenir ve kontrol edilir:

 

 • E-Posta Sunucuları
 • Web Sunucuları
 • Veritabanı Sunucuları
 • DNS Sunucuları
 • Uygulama Sunucuları

 

Altyapı İzleme ve Kontrolü sırasında tespit edilen normal dışı durumlar, aksamalar, servis kesintileri veya performans düşüklüklerine karşı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı alınır:

 • BT Yardım Masası vakası oluşturma
 • Teknik Eskalasyon
 • Dış Kaynağa Eskalasyon
 • Yönetim Eskalasyonu
 • Log inceleme
 • Hata/Problem Raporu oluşturma
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Monitoring Process is conducted by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles to monitor all network and system services/applications on the infrastructure continuously, to check if they are running within normal operation limits, and also to detect and escalate exceptional conditions.

Atilim University's local and wide network segments, IP security camera network, inbound & outbound e-mail traffic (not e-mail messages contents, but the traffic density and load), as well as the below listed mission-critical services/applications are continuously monitored by appropriate monitoring tools:

 • E-Mail Servers,
 • Web Servers,
 • Database Servers,
 • DNS Servers,
 • Application Servers.

 

Directorate of ICT launches one or more of the following response options, in case of detecting incidents, service outages or performance losses, during the monitoring process:

 • IT Help Desk Trouble Ticket Opening,
 • Technical Escalation,
 • Third-Party Escalation,
 • Management Escalation,
 • Log Generation,
 • Incident/Problem Report Generation.
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:36:25 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 30 [rgt] => 31 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => b-&-it--altyapi-izleme-ve-kontrolu-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1388 [title_tr] => B & IT Altyapı İzleme ve Kontrolü [title_en] => B & IT Infrastructure Monitoring and Control [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Altyap\u0131 \u0130zleme ve Kontrolü Süreç Yönetimi, Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri altyap\u0131s\u0131 üstünde bulunan a\u011f ve sistem servislerinin\/uygulamalar\u0131n\u0131n normal çal\u0131\u015fma standartlar\u0131 dahilinde çal\u0131\u015f\u0131p çal\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 sürekli olarak gözlemek ve çal\u0131\u015fmas\u0131 aksayan servislere\/uygulamalara yönelik h\u0131zla düzeltici önlemler almak üzere, uluslararas\u0131 ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yerine getirilir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesinin yerel ve geni\u015f a\u011f trafi\u011fi, IP güvenlik kameralar\u0131 a\u011f altyap\u0131s\u0131, gelen ve giden E-Posta trafi\u011fi (E-Posta mesaj içerikleri de\u011fil, mesaj yo\u011funlu\u011fu ve yükü), a\u015fa\u011f\u0131da listesi verilmi\u015f olan kritik sistem servisleri\/uygulamalar\u0131, uygun yaz\u0131l\u0131m araçlar\u0131 kullan\u0131larak sürekli olarak gözlenir ve kontrol edilir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 • E-Posta Sunucular\u0131<\/li>\n\t
 • Web Sunucular\u0131<\/li>\n\t
 • Veritaban\u0131 Sunucular\u0131<\/li>\n\t
 • DNS Sunucular\u0131<\/li>\n\t
 • Uygulama Sunucular\u0131<\/li>\n<\/ul>\n\n

   <\/p>\n\n

  Altyap\u0131 \u0130zleme ve Kontrolü s\u0131ras\u0131nda tespit edilen normal d\u0131\u015f\u0131 durumlar, aksamalar, servis kesintileri veya performans dü\u015füklüklerine kar\u015f\u0131, Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131daki tedbirlerden bir veya birkaç\u0131 al\u0131n\u0131r:<\/p>\n\n

   \n\t
  • BT Yard\u0131m Masas\u0131 vakas\u0131 olu\u015fturma<\/li>\n\t
  • Teknik Eskalasyon<\/li>\n\t
  • D\u0131\u015f Kayna\u011fa Eskalasyon<\/li>\n\t
  • Yönetim Eskalasyonu<\/li>\n\t
  • Log inceleme<\/li>\n\t
  • Hata\/Problem Raporu olu\u015fturma<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   Monitoring Process is conducted by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles to monitor all network and system services\/applications on the infrastructure continuously, to check if they are running within normal operation limits, and also to detect and escalate exceptional conditions.<\/p>\n\n

   Atilim University's local and wide network segments, IP security camera network, inbound & outbound e-mail traffic (not e-mail messages contents, but the traffic density and load), as well as the below listed mission-critical services\/applications are continuously monitored by appropriate monitoring tools:<\/p>\n\n

    \n\t
   • E-Mail Servers,<\/li>\n\t
   • Web Servers,<\/li>\n\t
   • Database Servers,<\/li>\n\t
   • DNS Servers,<\/li>\n\t
   • Application Servers.<\/li>\n<\/ul>\n\n

     <\/p>\n\n

    Directorate of ICT launches one or more of the following response options, in case of detecting incidents, service outages or performance losses, during the monitoring process:<\/p>\n\n

     \n\t
    • IT Help Desk Trouble Ticket Opening,<\/li>\n\t
    • Technical Escalation,<\/li>\n\t
    • Third-Party Escalation,<\/li>\n\t
    • Management Escalation,<\/li>\n\t
    • Log Generation,<\/li>\n\t
    • Incident\/Problem Report Generation.<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:36:25 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 30 [rgt] => 31 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => b-&-it--altyapi-izleme-ve-kontrolu-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1