Atılım Üniversitesi Altyapı İzleme ve Kontrolü Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinin/uygulamalarının normal çalışma standartları dahilinde çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözlemek ve çalışması aksayan servislere/uygulamalara yönelik hızla düzeltici önlemler almak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Atılım Üniversitesinin yerel ve geniş ağ trafiği, IP güvenlik kameraları ağ altyapısı, gelen ve giden E-Posta trafiği (E-Posta mesaj içerikleri değil, mesaj yoğunluğu ve yükü), aşağıda listesi verilmiş olan kritik sistem servisleri/uygulamaları, uygun yazılım araçları kullanılarak sürekli olarak gözlenir ve kontrol edilir:

 

 • E-Posta Sunucuları
 • Web Sunucuları
 • Veritabanı Sunucuları
 • DNS Sunucuları
 • Uygulama Sunucuları

 

Altyapı İzleme ve Kontrolü sırasında tespit edilen normal dışı durumlar, aksamalar, servis kesintileri veya performans düşüklüklerine karşı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı alınır:

 • BT Yardım Masası vakası oluşturma
 • Teknik Eskalasyon
 • Dış Kaynağa Eskalasyon
 • Yönetim Eskalasyonu
 • Log inceleme
 • Hata/Problem Raporu oluşturma