Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemleri üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olan operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Sürüm Güncelleme ve Hizmete alma süreci, Değişiklik sürecinin devamı niteliğindedir. Değişiklik İsteğinin onaylanmasını takiben,  ilgili sürüm paketi, canlı hizmet veren B & IT operasyonlarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin, "Developer" ve "Admin" erişim katmanları aracılığıyla, kontrollü bir biçimde Canlı Hizmet Ortamındaki Sunucularda aktif hale getirilir.

Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.