Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemleri üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olan operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Sürüm Güncelleme ve Hizmete alma süreci, Değişiklik sürecinin devamı niteliğindedir. Değişiklik İsteğinin onaylanmasını takiben,  ilgili sürüm paketi, canlı hizmet veren B & IT operasyonlarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin, "Developer" ve "Admin" erişim katmanları aracılığıyla, kontrollü bir biçimde Canlı Hizmet Ortamındaki Sunucularda aktif hale getirilir.

Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1390 [title_tr] => Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi [title_en] => Release and Deployment Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Atılım Üniversitesinin canlı olarak hizmet veren sunucu sistemleri üzerinde hizmete alınacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki değişikliklerin, test, değerlendirme, onay ve hizmete alma işlemlerinin, kurumun yürümekte olan operasyonlarına zarar vermeksizin, yönetilen bir geçiş süreci kapsamında yerine getirilmesi amacıyla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Sürüm Güncelleme ve Hizmete alma süreci, Değişiklik sürecinin devamı niteliğindedir. Değişiklik İsteğinin onaylanmasını takiben,  ilgili sürüm paketi, canlı hizmet veren B & IT operasyonlarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin, "Developer" ve "Admin" erişim katmanları aracılığıyla, kontrollü bir biçimde Canlı Hizmet Ortamındaki Sunucularda aktif hale getirilir.

Atılım Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası aracılığıyla yerine getirilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Release and Deployment Process Management is carried out by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to test and deliver the developed capabilities into live environment with minimal disruption to live ICT services by ensuring that deployments are performed in a controlled way and are evaluated, prioritized, planned, tested and documented properly.

Release and Deployment Process is sequel of Change Process. Followed by approval of the Change Request, the release pack is deployed into live environment through "Developer" and "Admin" layers in a controlled manner.

Release and Deployment Process Management is conducted in accordance with Live Servers Access Policy.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:37:56 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surum-guncelleme-ve-hizmete-alma-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1390 [title_tr] => Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi [title_en] => Release and Deployment Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, At\u0131l\u0131m Üniversitesinin canl\u0131 olarak hizmet veren sunucu sistemleri üzerinde hizmete al\u0131nacak olan yeni servislerin veya mevcut servislerdeki de\u011fi\u015fikliklerin, test, de\u011ferlendirme, onay ve hizmete alma i\u015flemlerinin, kurumun yürümekte olan operasyonlar\u0131na zarar vermeksizin, yönetilen bir geçi\u015f süreci kapsam\u0131nda yerine getirilmesi amac\u0131yla, ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yerine getirilir.<\/p>\n\n

Sürüm Güncelleme ve Hizmete alma süreci, De\u011fi\u015fiklik sürecinin devam\u0131 niteli\u011findedir. De\u011fi\u015fiklik \u0130ste\u011finin onaylanmas\u0131n\u0131 takiben,  ilgili sürüm paketi, canl\u0131 hizmet veren B & IT operasyonlar\u0131nda herhangi bir aksakl\u0131\u011fa meydan verilmeksizin, "Developer" ve "Admin" eri\u015fim katmanlar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla, kontrollü bir biçimde Canl\u0131 Hizmet Ortam\u0131ndaki Sunucularda aktif hale getirilir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sürüm Güncelleme ve Hizmete Alma Süreç Yönetimi, Canl\u0131 Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Eri\u015fim Politikas\u0131<\/a> arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yerine getirilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Release and Deployment Process Management is carried out by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to test and deliver the developed capabilities into live environment with minimal disruption to live ICT services by ensuring that deployments are performed in a controlled way and are evaluated, prioritized, planned, tested and documented properly.<\/p>\n\n

Release and Deployment Process is sequel of Change Process. Followed by approval of the Change Request, the release pack is deployed into live environment through "Developer" and "Admin" layers in a controlled manner.<\/p>\n\n

Release and Deployment Process Management is conducted in accordance with Live Servers Access Policy<\/a>.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:37:56 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surum-guncelleme-ve-hizmete-alma-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1