Atılım Üniversitesi Hata ve Talep Süreçleri Yönetimi, Üniversitemizin B & IT altyapısındaki kesintiler, arızalar, eksiklikler, performans düşüklükleri gibi sistem hatalarını düzeltmek ve B & IT servislerine erişim sağlamak üzere yapılan talepleri yerine getirmek üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Bir Hata, BT servislerinden herhangi birinde ortaya çıkan plan dışı bir kesinti veya servis kalitesinde kabul edilebilir ölçülerin ötesindeki düşüş olarak tanımlanır.

Hatalar, sistemlerin sağlıklı olarak hizmet verip vermediğini gözetlemek üzere kullanılan izleme araçları vasıtasıyla otomatik olarak tespit edilir ya da BT Yardım Masası'na son-kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

Bir Talep, bir BT servisine erişim sağlamak üzere, son kullanıcı tarafından yapılan formel istek olarak tanımlanır.

Servis talepleri BT Yardım Masası'na son kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, bütün hata ve talep çözüm süreçlerini, BT Yardım Masası Fonksiyonu aracılığıyla yerine getirir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1391 [title_tr] => Hata ve Talep Çözümleme Süreç Yönetimi [title_en] => Incident and Request Handling Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Hata ve Talep Süreçleri Yönetimi, Üniversitemizin B & IT altyapısındaki kesintiler, arızalar, eksiklikler, performans düşüklükleri gibi sistem hatalarını düzeltmek ve B & IT servislerine erişim sağlamak üzere yapılan talepleri yerine getirmek üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Bir Hata, BT servislerinden herhangi birinde ortaya çıkan plan dışı bir kesinti veya servis kalitesinde kabul edilebilir ölçülerin ötesindeki düşüş olarak tanımlanır.

Hatalar, sistemlerin sağlıklı olarak hizmet verip vermediğini gözetlemek üzere kullanılan izleme araçları vasıtasıyla otomatik olarak tespit edilir ya da BT Yardım Masası'na son-kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

Bir Talep, bir BT servisine erişim sağlamak üzere, son kullanıcı tarafından yapılan formel istek olarak tanımlanır.

Servis talepleri BT Yardım Masası'na son kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, bütün hata ve talep çözüm süreçlerini, BT Yardım Masası Fonksiyonu aracılığıyla yerine getirir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Incident & Request Handling Process is carried out by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to handle all of the incidents, such as failures, faults or reported bugs on the infrastructure as well as to receive various requests which are submitted by end-users.

Incident is any unplanned interruption in ICT services or deterioration in quality of ICT service. Incidents are automatically detected by monitoring tools or reported by the end-users via IT Help Desk trouble tickets.

Service request is the formal application to Directorate of ICT, to gain access to a service. The requests are submitted to the Directorate of ICT by end-users by opening IT Help Desk trouble tickets.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:06 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hata-ve-talep-cozumleme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1391 [title_tr] => Hata ve Talep Çözümleme Süreç Yönetimi [title_en] => Incident and Request Handling Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hata ve Talep Süreçleri Yönetimi, Üniversitemizin B & IT altyap\u0131s\u0131ndaki kesintiler, ar\u0131zalar, eksiklikler, performans dü\u015füklükleri gibi sistem hatalar\u0131n\u0131 düzeltmek ve B & IT servislerine eri\u015fim sa\u011flamak üzere yap\u0131lan talepleri yerine getirmek üzere, uluslararas\u0131 ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yerine getirilir.<\/p>\n\n

Bir Hata<\/em><\/strong>, BT servislerinden herhangi birinde ortaya ç\u0131kan plan d\u0131\u015f\u0131 bir kesinti veya servis kalitesinde kabul edilebilir ölçülerin ötesindeki dü\u015fü\u015f olarak tan\u0131mlan\u0131r.<\/p>\n\n

Hatalar, sistemlerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak hizmet verip vermedi\u011fini gözetlemek üzere kullan\u0131lan izleme araçlar\u0131 vas\u0131tas\u0131yla otomatik olarak tespit edilir ya da BT Yard\u0131m Masas\u0131<\/a>'na son-kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan bildirilen vaka kay\u0131tlar\u0131 yoluyla belirlenir.<\/p>\n\n

Bir Talep<\/em><\/strong>, bir BT servisine eri\u015fim sa\u011flamak üzere, son kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan formel istek olarak tan\u0131mlan\u0131r.<\/p>\n\n

Servis talepleri BT Yard\u0131m Masas\u0131<\/a>'na son kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan bildirilen vaka kay\u0131tlar\u0131 yoluyla belirlenir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü, bütün hata ve talep çözüm süreçlerini, BT Yard\u0131m Masas\u0131<\/a> Fonksiyonu arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yerine getirir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Incident & Request Handling Process is carried out by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to handle all of the incidents, such as failures, faults or reported bugs on the infrastructure as well as to receive various requests which are submitted by end-users.<\/p>\n\n

Incident<\/strong> is any unplanned interruption in ICT services or deterioration in quality of ICT service. Incidents are automatically detected by monitoring tools or reported by the end-users via IT Help Desk<\/a> trouble tickets.<\/p>\n\n

Service request<\/strong> is the formal application to Directorate of ICT, to gain access to a service. The requests are submitted to the Directorate of ICT by end-users by opening IT Help Desk<\/a> trouble tickets.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:06 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hata-ve-talep-cozumleme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1