Atılım Üniversitesinin akademik başarı, bilimsel yayın, akademisyen yetiştirme ve finansal durum performans göstergeleri, her akademik yıl içinde iki defa değerlendirilir.

Bu değerlendirmeye zemin oluşturan veri setleri, Atılım Üniversitesinin aşağıda isimleri verilen ayrı veri kaynaklarından elde edilen verilerin konsolide edilmesiyle oluşturulur:

 1. Atılım Akademik Sistemi (ATACS): Bu veri kaynağından açılan dersler, açılan derslere atanan öğretim üyeleri ve derslere kayıtlı  öğrencilerin verileri temin edilir.
 2. Atılım Bilgi Sistemi (ATIS): Bu veri kaynağından, ilgili akademik dönem içinde aktif görevde olan akademik personelin akademik unvan ve idari görev/unvan verileri ile idari personel verileri temin edilir.
 3. İçerik Yönetim Sistemi (CMS): Bu veri kaynağından, açılan dersleri açan akademik program ve program müfredatı verileri temin edilir.
 4. Atılım Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (ATAFinS): Bu veri kaynağından finans/muhasebe verileri temin edilir.

Veri kaynaklarından gelen verilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yetki ve sorumluluğu altındadır. Verilerin tutarlılığı sürekli olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kontrol edilir ve veri senkronizasyonu işlemleri yerine getirilir.

iszeaksi.jpg


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1383 [title_tr] => Kurumsal İş Zekası Yönetimi [title_en] => Corporate Business Intelligence Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesinin akademik başarı, bilimsel yayın, akademisyen yetiştirme ve finansal durum performans göstergeleri, her akademik yıl içinde iki defa değerlendirilir.

Bu değerlendirmeye zemin oluşturan veri setleri, Atılım Üniversitesinin aşağıda isimleri verilen ayrı veri kaynaklarından elde edilen verilerin konsolide edilmesiyle oluşturulur:

 1. Atılım Akademik Sistemi (ATACS): Bu veri kaynağından açılan dersler, açılan derslere atanan öğretim üyeleri ve derslere kayıtlı  öğrencilerin verileri temin edilir.
 2. Atılım Bilgi Sistemi (ATIS): Bu veri kaynağından, ilgili akademik dönem içinde aktif görevde olan akademik personelin akademik unvan ve idari görev/unvan verileri ile idari personel verileri temin edilir.
 3. İçerik Yönetim Sistemi (CMS): Bu veri kaynağından, açılan dersleri açan akademik program ve program müfredatı verileri temin edilir.
 4. Atılım Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (ATAFinS): Bu veri kaynağından finans/muhasebe verileri temin edilir.

Veri kaynaklarından gelen verilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yetki ve sorumluluğu altındadır. Verilerin tutarlılığı sürekli olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kontrol edilir ve veri senkronizasyonu işlemleri yerine getirilir.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 1293561 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) [caption] => iszeaksi.jpg [width] => 1913px [height] => 1353px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) ) ) [settings] => Array ( ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atilim University's performance indicators regarding academic, scientific publications and financial aspects are evaluated twice in each academic year.

The data which set a ground for performance evaluation are collected from the below data sources and then consolidated:

 1. Atilim Academic System (ATACS): Courses, professors and students.
 2. Atilim Information System (ATIS): Academic titles and administrative positions (if applicable) of professors, as well as titles and positions of administrative staff.
 3. Content Management System (CMS): Academic programs and corresponding curricula.
 4. Finance Information System: Financial operations.

Directorate of Information & Communication Technologies is responsible for consistency of the consolidated data. The full data set is regularly and frequently synchronized to ensure data consistency and integrity.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 1293561 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) [caption] => iszeaksi.jpg [width] => 1913px [height] => 1353px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927/iszeaksi.jpg ) ) ) [settings] => Array ( ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:35:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 1376 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1376] => Array ( [id] => 1376 [title_tr] => B & It Hizmetleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 7 [rgt] => 28 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1376 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1383 [title_tr] => Kurumsal İş Zekası Yönetimi [title_en] => Corporate Business Intelligence Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesinin akademik ba\u015far\u0131, bilimsel yay\u0131n, akademisyen yeti\u015ftirme ve finansal durum performans göstergeleri, her akademik y\u0131l içinde iki defa de\u011ferlendirilir.<\/p>\n\n

Bu de\u011ferlendirmeye zemin olu\u015fturan veri setleri, At\u0131l\u0131m Üniversitesinin a\u015fa\u011f\u0131da isimleri verilen ayr\u0131 veri kaynaklar\u0131ndan elde edilen verilerin konsolide edilmesiyle olu\u015fturulur:<\/p>\n\n

  \n\t
 1. At\u0131l\u0131m Akademik Sistemi (ATACS):<\/strong> Bu veri kayna\u011f\u0131ndan aç\u0131lan dersler, aç\u0131lan derslere atanan ö\u011fretim üyeleri ve derslere kay\u0131tl\u0131  ö\u011frencilerin verileri temin edilir.<\/li>\n\t
 2. At\u0131l\u0131m Bilgi Sistemi (ATIS):<\/strong> Bu veri kayna\u011f\u0131ndan, ilgili akademik dönem içinde aktif görevde olan akademik personelin akademik unvan ve idari görev\/unvan verileri ile idari personel verileri temin edilir.<\/li>\n\t
 3. \u0130çerik Yönetim Sistemi (CMS):<\/strong> Bu veri kayna\u011f\u0131ndan, aç\u0131lan dersleri açan akademik program ve program müfredat\u0131 verileri temin edilir.<\/li>\n\t
 4. At\u0131l\u0131m Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (ATAFinS):<\/strong> Bu veri kayna\u011f\u0131ndan finans\/muhasebe verileri temin edilir.<\/li>\n<\/ol>\n\n

  Veri kaynaklar\u0131ndan gelen verilerin birbirleriyle uyumlu olmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fünün yetki ve sorumlulu\u011fu alt\u0131ndad\u0131r. Verilerin tutarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 sürekli olarak Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan kontrol edilir ve veri senkronizasyonu i\u015flemleri yerine getirilir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1293561,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"},"caption":"iszeaksi.jpg","width":"1913px","height":"1353px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"}]},"settings":[]}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  Atilim University's performance indicators regarding academic, scientific publications and financial aspects are evaluated twice in each academic year.<\/p>\n\n

  The data which set a ground for performance evaluation are collected from the below data sources and then consolidated:<\/p>\n\n

   \n\t
  1. Atilim Academic System (ATACS):<\/strong> Courses, professors and students.<\/li>\n\t
  2. Atilim Information System (ATIS):<\/strong> Academic titles and administrative positions (if applicable) of professors, as well as titles and positions of administrative staff.<\/li>\n\t
  3. Content Management System (CMS):<\/strong> Academic programs and corresponding curricula.<\/li>\n\t
  4. Finance Information System:<\/strong> Financial operations.<\/li>\n<\/ol>\n\n

   Directorate of Information & Communication Technologies is responsible for consistency of the consolidated data. The full data set is regularly and frequently synchronized to ensure data consistency and integrity.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1293561,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"},"caption":"iszeaksi.jpg","width":"1913px","height":"1353px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927\/iszeaksi.jpg"}]},"settings":[]}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:35:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 1376 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-is-zekasi-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1