Atılım Üniversitesinin akademik başarı, bilimsel yayın, akademisyen yetiştirme ve finansal durum performans göstergeleri, her akademik yıl içinde iki defa değerlendirilir.

Bu değerlendirmeye zemin oluşturan veri setleri, Atılım Üniversitesinin aşağıda isimleri verilen ayrı veri kaynaklarından elde edilen verilerin konsolide edilmesiyle oluşturulur:

  1. Atılım Akademik Sistemi (ATACS): Bu veri kaynağından açılan dersler, açılan derslere atanan öğretim üyeleri ve derslere kayıtlı  öğrencilerin verileri temin edilir.
  2. Atılım Bilgi Sistemi (ATIS): Bu veri kaynağından, ilgili akademik dönem içinde aktif görevde olan akademik personelin akademik unvan ve idari görev/unvan verileri ile idari personel verileri temin edilir.
  3. İçerik Yönetim Sistemi (CMS): Bu veri kaynağından, açılan dersleri açan akademik program ve program müfredatı verileri temin edilir.
  4. Atılım Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (ATAFinS): Bu veri kaynağından finans/muhasebe verileri temin edilir.

Veri kaynaklarından gelen verilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün yetki ve sorumluluğu altındadır. Verilerin tutarlılığı sürekli olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kontrol edilir ve veri senkronizasyonu işlemleri yerine getirilir.

iszeaksi.jpg