Kuruluş ve Kurumsal Yapı

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), 12 Eylül 1998 Gün ve 23461 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan haliyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 7 nci maddesine göre kurulmuş; 2010 yılından itibaren aktif hizmet vermeye başlamıştır. KASAUM, Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezidir.

Merkez yönetimi, Dr. Öğr. Üye. Hayal Zülfikar, Doç. Dr. Lerzan Gültekin ve Doç. Dr. Gül Güneş 'in müdürlüklerinin ardından halen Yrd. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek tarafından yürütülmektedir. Merkez yönetimi ve üyelikler cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler tarafından gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir.

Merkez bünyesinde, Müdür ve Müdür Yardımcılığının yanı sıra Atılım Üniversitesi mensubu akademisyenlerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadına Yönelik Şiddet" konularında çalışan iki çalışma grubundan oluşan Çalışma Kurulu ile bu çalışmalara gerek akademideki gerek sahadaki deneyimi ve uzmanlığı ile katkıda bulunmak üzere Atılım Üniversitesi mensubu olan ve olmayan üyelerden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.

 

Amaç ve Hedefler

KASAUM'un amacı üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile başta kadın sorunları olmak üzere cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmektir.

Bu amaçla KASAUM, çeşitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yapılan çalışmaları hem izleyerek hem de bu alanlarda teori ve pratikte yeni çalışmalar ve projeler üreterek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği ilkesinin herşeyden önce, toplumun tüm katmanlarına yayılması gerekliliğinden yola çıkarak kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Merkez bu amaç ve hedefleri için Atılım Üniversitesi içinde ve dışında faaliyetler yürütmektedir.Üniversite içinde, KASAUM'un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken; üniversite dışında ise, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının ve projelerinin yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmektedir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4105 [title_tr] => Kurumsal Yapı ve Amaç [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Kuruluş ve Kurumsal Yapı

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), 12 Eylül 1998 Gün ve 23461 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan haliyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 7 nci maddesine göre kurulmuş; 2010 yılından itibaren aktif hizmet vermeye başlamıştır. KASAUM, Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezidir.

Merkez yönetimi, Dr. Öğr. Üye. Hayal Zülfikar, Doç. Dr. Lerzan Gültekin ve Doç. Dr. Gül Güneş 'in müdürlüklerinin ardından halen Yrd. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek tarafından yürütülmektedir. Merkez yönetimi ve üyelikler cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler tarafından gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir.

Merkez bünyesinde, Müdür ve Müdür Yardımcılığının yanı sıra Atılım Üniversitesi mensubu akademisyenlerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadına Yönelik Şiddet" konularında çalışan iki çalışma grubundan oluşan Çalışma Kurulu ile bu çalışmalara gerek akademideki gerek sahadaki deneyimi ve uzmanlığı ile katkıda bulunmak üzere Atılım Üniversitesi mensubu olan ve olmayan üyelerden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.

 

Amaç ve Hedefler

KASAUM'un amacı üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile başta kadın sorunları olmak üzere cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmektir.

Bu amaçla KASAUM, çeşitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yapılan çalışmaları hem izleyerek hem de bu alanlarda teori ve pratikte yeni çalışmalar ve projeler üreterek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği ilkesinin herşeyden önce, toplumun tüm katmanlarına yayılması gerekliliğinden yola çıkarak kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Merkez bu amaç ve hedefleri için Atılım Üniversitesi içinde ve dışında faaliyetler yürütmektedir.Üniversite içinde, KASAUM'un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken; üniversite dışında ise, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının ve projelerinin yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmektedir.

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:02:35 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 955 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-yapi-ve-amac-1538035355 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( [955] => Array ( [id] => 955 [title_tr] => Merkez Hakkında [parent_id] => [site_id] => 52 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 18 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 955 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4105 [title_tr] => Kurumsal Yapı ve Amaç [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Kurulu\u015f ve Kurumsal Yap\u0131<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kad\u0131n Sorunlar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), 12 Eylül 1998 Gün ve 23461 Say\u0131l\u0131 Resmi Gazete’de yay\u0131nlanan haliyle, 2547 say\u0131l\u0131 Yüksekö\u011fretim Kanunu 'nun 2880 say\u0131l\u0131 Kanunla de\u011fi\u015fik 7\/d-2 maddesine ve Vak\u0131f Yüksekö\u011fretim Kurumlan Yönetmeli\u011fi'nin 7 nci maddesine göre kurulmu\u015f; 2010 y\u0131l\u0131ndan itibaren aktif hizmet vermeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. KASAUM, Rektörlü\u011fe ba\u011fl\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma merkezidir.<\/p>\n\n

Merkez yönetimi, Dr. Ö\u011fr. Üye. Hayal Zülfikar, Doç. Dr. Lerzan Gültekin ve Doç. Dr. Gül Güne\u015f 'in müdürlüklerinin ard\u0131ndan halen Yrd. Doç. Dr. A. Asl\u0131 \u015eim\u015fek<\/strong> taraf\u0131ndan yürütülmektedir. Merkez yönetimi ve üyelikler cinsiyet ve kad\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131 alanlar\u0131nda çal\u0131\u015fmalar yapan akademisyenler taraf\u0131ndan gönüllülük esas\u0131na göre gerçekle\u015ftirilmektedir.<\/p>\n\n

Merkez bünyesinde, Müdür<\/em> ve Müdür Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131<\/em>n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu akademisyenlerden olu\u015fan "Toplumsal Cinsiyet E\u015fitli\u011fi" ve "Kad\u0131na Yönelik \u015eiddet" konular\u0131nda çal\u0131\u015fan iki çal\u0131\u015fma grubundan olu\u015fan Çal\u0131\u015fma Kurulu<\/em> ile bu çal\u0131\u015fmalara gerek akademideki gerek sahadaki deneyimi ve uzmanl\u0131\u011f\u0131 ile katk\u0131da bulunmak üzere At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu olan ve olmayan üyelerden olu\u015fan bir Dan\u0131\u015fma Kurulu <\/em>bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Amaç ve Hedefler<\/strong><\/p>\n\n

KASAUM'un amac\u0131 üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin i\u015fbirli\u011fi ile ba\u015fta kad\u0131n sorunlar\u0131<\/strong> olmak üzere cinsiyet e\u015fitsizli\u011fine<\/strong> kar\u015f\u0131 toplumsal duyarl\u0131l\u0131k geli\u015ftirmektir.<\/p>\n\n

Bu amaçla KASAUM, çe\u015fitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalar\u0131 hem izleyerek hem de bu alanlarda teori ve pratikte yeni çal\u0131\u015fmalar ve projeler üreterek cinsiyet e\u015f<\/strong>itli<\/strong>\u011fi<\/strong>nin sa\u011flanmas\u0131 ve kad\u0131n\u0131<\/strong>n stat<\/strong>üsünün güçlendirilmesi<\/strong>ne katk\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemektedir. Bu nedenle, cinsiyet e\u015fitli\u011fi ilkesinin her\u015feyden önce, toplumun tüm katmanlar\u0131na yay\u0131lmas\u0131 gereklili\u011finden yola ç\u0131karak kad\u0131nlar\u0131n ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131na katk\u0131da bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Merkez bu amaç ve hedefleri için At\u0131l\u0131m Üniversitesi içinde ve d\u0131\u015f\u0131nda faaliyetler yürütmektedir.Üniversite içinde, KASAUM'un güçlendirilmesi ve geli\u015fmesinin yan\u0131 s\u0131ra hem akademik ve idari personel hem de ö\u011frencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, ya\u015fan\u0131lan sorunlarda dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve destek hizmetlerinin sa\u011flanmas\u0131na yönelik faaliyetler gerçekle\u015ftirilirken; üniversite d\u0131\u015f\u0131nda ise, toplumsal fark\u0131ndal\u0131k yarat\u0131lmas\u0131, sosyal sorumluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ve projelerinin yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kurulu\u015flar\u0131yla ve sivil toplum örgütleriyle ileti\u015fim ve i\u015fbirli\u011fi kurulmas\u0131, ihtiyaç sahiplerine talep halinde e\u011fitim\/ dan\u0131\u015fmanl\u0131k deste\u011fi verilmesi ve deneyim payla\u015f\u0131m\u0131 gibi faaliyetler yürütülmektedir.<\/p>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:02:35 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 955 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-yapi-ve-amac-1538035355 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1