KASAUM Başarıyı Paylaşım Programı ve Gönüllü Öğrenci Listesi:

 

Öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmek,
Akran eğitimi vermek, diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla;
·       Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin devam eden projelerinde çalışmak,
·       KASAUM üyeleriyle işbirliği halinde merkez etkinliklerinin hazırlanmasında görev almak,
·       KASAUM’a ait merkez ofisini aktif hale getirmede görev almak üzere   2017-2018 Güz Dönemi için daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya kadın hakları konusunda bir eğitim/çalışma/seminere katılmış olma şartını sağlayan ve Başarıyı Paylaşım Programı kapsamında bizimle çalışan öğrencilerimiz:

 

 • Ceren Güler (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Selen Ceylan (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • İrem Paksoy (Mühendislik Fakültesi)
 • Sümeyra Demirtaş (Mühendislik Fakültesi)
 • Seda Çetin (Hukuk Fakültesi)
 • Berkay Doğançay (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
 • Merve Taşçıoğlu (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
---------------------------------------------------------------------------------------
2016-2017 Bahar Dönemi KASAUM'da çalışan öğrencilerimiz:
 • Elif Çetin (Hukuk Fakültesi)
 • Emine Feray Karaçınar (Mühendislik Fakültesi)
 • Gamze Tuğçe Bolat (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Atakan Uz (Mühendislik Fakültesi)
 • Burak Arıcıoğlu (Mühendislik Fakültesi)
 • Çağrı Başçı (Hukuk Fakültesi)
 • Mehmet Öztürk (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Kübra Bulut (Hukuk Fakültesi)
 • Bertan Güler (İşletme Fakültesi)
---------------------------------------------------------------------------------------
2016- 2017 Güz Dönemi'nde KASAUM'da çalışan öğrencilerimiz:
 • Elif Çetin
 • Çağrı Başçı
 • Ayşe Ceren Tonyalıoğlu
 • Gamze Fırtına
 • Gamze Tuğçe Bolat
 • Esra Abca
 • Meltem Naz Aydın


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4146 [title_tr] => Başarıyı Paylaşan Öğrenciler [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
KASAUM Başarıyı Paylaşım Programı ve Gönüllü Öğrenci Listesi:

 

Öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmek,
Akran eğitimi vermek, diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla;
·       Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin devam eden projelerinde çalışmak,
·       KASAUM üyeleriyle işbirliği halinde merkez etkinliklerinin hazırlanmasında görev almak,
·       KASAUM’a ait merkez ofisini aktif hale getirmede görev almak üzere   2017-2018 Güz Dönemi için daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya kadın hakları konusunda bir eğitim/çalışma/seminere katılmış olma şartını sağlayan ve Başarıyı Paylaşım Programı kapsamında bizimle çalışan öğrencilerimiz:

 

 • Ceren Güler (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Selen Ceylan (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • İrem Paksoy (Mühendislik Fakültesi)
 • Sümeyra Demirtaş (Mühendislik Fakültesi)
 • Seda Çetin (Hukuk Fakültesi)
 • Berkay Doğançay (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
 • Merve Taşçıoğlu (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
---------------------------------------------------------------------------------------
2016-2017 Bahar Dönemi KASAUM'da çalışan öğrencilerimiz:
 • Elif Çetin (Hukuk Fakültesi)
 • Emine Feray Karaçınar (Mühendislik Fakültesi)
 • Gamze Tuğçe Bolat (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Atakan Uz (Mühendislik Fakültesi)
 • Burak Arıcıoğlu (Mühendislik Fakültesi)
 • Çağrı Başçı (Hukuk Fakültesi)
 • Mehmet Öztürk (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 • Kübra Bulut (Hukuk Fakültesi)
 • Bertan Güler (İşletme Fakültesi)
---------------------------------------------------------------------------------------
2016- 2017 Güz Dönemi'nde KASAUM'da çalışan öğrencilerimiz:
 • Elif Çetin
 • Çağrı Başçı
 • Ayşe Ceren Tonyalıoğlu
 • Gamze Fırtına
 • Gamze Tuğçe Bolat
 • Esra Abca
 • Meltem Naz Aydın
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 12:53:19 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( [4113] => Array ( [id] => 4113 [title_tr] => Faaliyetler [parent_id] => [site_id] => 52 [external_link] => javascript:; [lft] => 27 [rgt] => 38 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4113 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4146 [title_tr] => Başarıyı Paylaşan Öğrenciler [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
KASAUM Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 ve Gönüllü Ö\u011frenci Listesi:<\/strong><\/div>\n\n

 <\/p>\n\n

Ö\u011fretim elemanlar\u0131na ders ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda yard\u0131m etmek,<\/div>\n\n
Akran e\u011fitimi vermek, di\u011fer ö\u011frencilere örnek olmak amac\u0131yla;<\/div>\n\n
·       Kad\u0131n Sorunlar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin devam eden projelerinde çal\u0131\u015fmak,<\/div>\n\n
·       KASAUM üyeleriyle i\u015fbirli\u011fi halinde merkez etkinliklerinin haz\u0131rlanmas\u0131nda görev almak,<\/div>\n\n
·       KASAUM’a ait merkez ofisini aktif hale getirmede görev almak üzere   2017-2018 Güz Dönemi için daha önce toplumsal cinsiyet e\u015fitli\u011fi ve\/veya kad\u0131n haklar\u0131 konusunda bir e\u011fitim\/çal\u0131\u015fma\/seminere kat\u0131lm\u0131\u015f olma \u015fart\u0131n\u0131 sa\u011flayan ve Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131<\/a><\/strong> kapsam\u0131nda bizimle çal\u0131\u015fan ö\u011frencilerimiz:<\/div>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 • Ceren Güler (Fen-Edebiyat Fakültesi)<\/li>\n\t
 • Selen Ceylan (Fen-Edebiyat Fakültesi)<\/li>\n\t
 • \u0130rem Paksoy (Mühendislik Fakültesi)<\/li>\n\t
 • Sümeyra Demirta\u015f (Mühendislik Fakültesi)<\/li>\n\t
 • Seda Çetin (Hukuk Fakültesi)<\/li>\n\t
 • Berkay Do\u011fançay (Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi)<\/li>\n\t
 • Merve Ta\u015fç\u0131o\u011flu (Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi)<\/li>\n<\/ul>\n\n
  ---------------------------------------------------------------------------------------<\/div>\n\n
  2016-2017 Bahar Dönemi KASAUM'da çal\u0131\u015fan ö\u011frencilerimiz:<\/div>\n\n
   \n\t
  • Elif Çetin (Hukuk Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Emine Feray Karaç\u0131nar (Mühendislik Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Gamze Tu\u011fçe Bolat (Fen-Edebiyat Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Atakan Uz (Mühendislik Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Burak Ar\u0131c\u0131o\u011flu (Mühendislik Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Ça\u011fr\u0131 Ba\u015fç\u0131 (Hukuk Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Mehmet Öztürk (Fen-Edebiyat Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Kübra Bulut (Hukuk Fakültesi)<\/li>\n\t
  • Bertan Güler (\u0130\u015fletme Fakültesi)<\/li>\n<\/ul>\n\n
   ---------------------------------------------------------------------------------------<\/div>\n\n
   2016- 2017 Güz Dönemi'nde KASAUM'da çal\u0131\u015fan ö\u011frencilerimiz:<\/div>\n\n
    \n\t
   • Elif Çetin<\/li>\n\t
   • Ça\u011fr\u0131 Ba\u015fç\u0131<\/li>\n\t
   • Ay\u015fe Ceren Tonyal\u0131o\u011flu<\/li>\n\t
   • Gamze F\u0131rt\u0131na<\/li>\n\t
   • Gamze Tu\u011fçe Bolat<\/li>\n\t
   • Esra Abca<\/li>\n\t
   • Meltem Naz Ayd\u0131n<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 12:53:19 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1