KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ SONLANDIRMAK İÇİN KASAUM’DAN AKRAN EĞİTİMİ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında tüm dünyada hayata geçirdiği “Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası”na Türkiye’de ev sahipliği yapmaktadır.  Bu kapsamda BM, üniversite öğrencileri arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede bir farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara’daki üniversitelerle ve kadın çalışmaları birimleriyle işbirliği kurmaktadır.

Atılım Üniversitesi KASAUM da bu işbirliğinin bir ortağı olarak yer almaktadır. Bu çerçevede KASAUM Başarıyı Paylaşım Programında yer alan öğrencilere KASAUM-ETPO işbirliği ile KASAUM Ofisinde 2 Kasım 2016 Çarşamba günü sabahtan öğlene kadar süren bir akran eğitimi semineri düzenlendi. Seminerde açılış sunuşunu yapmak üzere KASAUM Müdürü Doç Dr. Gül Güneş’in yanı sıra, eğitimi vermek üzere Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, Dr. Aslı Şimşek ve Öğr. Gör. Damla Songur yer aldı.

Kasım ayının haftası tamamlanacak olan akran eğitiminin ardından eğitime katılan öğrenciler, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar 16 gün boyunca devam eden uluslararası kampanya kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için kampüs içinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecekler. “16 Günlük Aktivizm” etkinlikleri olarak adlandırılan kampanyanın ana rengi ise turuncu. KASAUM Başarıyı Paylaşım öğrencileri yakında tüm kampüse “Dünyayı Turuncuya Boyayalım: Kadına Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Harekete Geçelim” diye seslenecekler.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4116 [title_tr] => Akran Eğitimi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ SONLANDIRMAK İÇİN KASAUM’DAN AKRAN EĞİTİMİ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında tüm dünyada hayata geçirdiği “Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası”na Türkiye’de ev sahipliği yapmaktadır.  Bu kapsamda BM, üniversite öğrencileri arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede bir farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara’daki üniversitelerle ve kadın çalışmaları birimleriyle işbirliği kurmaktadır.

Atılım Üniversitesi KASAUM da bu işbirliğinin bir ortağı olarak yer almaktadır. Bu çerçevede KASAUM Başarıyı Paylaşım Programında yer alan öğrencilere KASAUM-ETPO işbirliği ile KASAUM Ofisinde 2 Kasım 2016 Çarşamba günü sabahtan öğlene kadar süren bir akran eğitimi semineri düzenlendi. Seminerde açılış sunuşunu yapmak üzere KASAUM Müdürü Doç Dr. Gül Güneş’in yanı sıra, eğitimi vermek üzere Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, Dr. Aslı Şimşek ve Öğr. Gör. Damla Songur yer aldı.

Kasım ayının haftası tamamlanacak olan akran eğitiminin ardından eğitime katılan öğrenciler, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar 16 gün boyunca devam eden uluslararası kampanya kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için kampüs içinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecekler. “16 Günlük Aktivizm” etkinlikleri olarak adlandırılan kampanyanın ana rengi ise turuncu. KASAUM Başarıyı Paylaşım öğrencileri yakında tüm kampüse “Dünyayı Turuncuya Boyayalım: Kadına Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Harekete Geçelim” diye seslenecekler.

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:08:49 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 32 [rgt] => 33 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( [4113] => Array ( [id] => 4113 [title_tr] => Faaliyetler [parent_id] => [site_id] => 52 [external_link] => javascript:; [lft] => 27 [rgt] => 38 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4113 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4116 [title_tr] => Akran Eğitimi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

KADINA YÖ<\/strong>NEL<\/strong>\u0130K \u015e\u0130<\/strong>DDET<\/strong>\u0130 SONLANDIRMAK \u0130Ç\u0130N KASAUM<\/strong>’DAN AKRAN E\u011e\u0130T\u0130M\u0130<\/strong><\/p>\n\n

Birle\u015fmi\u015f Milletler Kad\u0131n Birimi Türkiye Ofisi, Birle\u015fmi\u015f Milletler Genel Sekreterli\u011fi’nin Kad\u0131nlara Yönelik \u015eiddete Kar\u015f\u0131 Uluslararas\u0131 Mücadele ve Dayan\u0131\u015fma Günü kapsam\u0131nda tüm dünyada hayata geçirdi\u011fi “Kad\u0131nlara Yönelik \u015eiddeti Sonland\u0131rmak için Birle\u015fin (UNiTE) Kampanyas\u0131”na Türkiye’de ev sahipli\u011fi yapmaktad\u0131r.  Bu kapsamda BM, üniversite ö\u011frencileri aras\u0131nda kad\u0131na yönelik \u015fiddetle mücadelede bir fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak amac\u0131yla Ankara’daki üniversitelerle ve kad\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131 birimleriyle i\u015fbirli\u011fi kurmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi KASAUM da bu i\u015fbirli\u011finin bir orta\u011f\u0131 olarak yer almaktad\u0131r. Bu çerçevede KASAUM Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131nda yer alan ö\u011frencilere KASAUM-ETPO i\u015fbirli\u011fi ile KASAUM Ofisinde 2 Kas\u0131m 2016 Çar\u015famba günü sabahtan ö\u011flene kadar süren bir akran e\u011fitimi semineri düzenlendi. Seminerde aç\u0131l\u0131\u015f sunu\u015funu yapmak üzere KASAUM Müdürü Doç Dr. Gül Güne\u015f’in yan\u0131 s\u0131ra, e\u011fitimi vermek üzere Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çi\u011fdemo\u011flu, Dr. Asl\u0131 \u015eim\u015fek ve Ö\u011fr. Gör. Damla Songur yer ald\u0131.<\/p>\n\n

Kas\u0131m ay\u0131n\u0131n haftas\u0131 tamamlanacak olan akran e\u011fitiminin ard\u0131ndan e\u011fitime kat\u0131lan ö\u011frenciler, 25 Kas\u0131m Kad\u0131nlara Yönelik \u015eiddete Kar\u015f\u0131 Uluslararas\u0131 Mücadele ve Dayan\u0131\u015fma Günü’nden ba\u015flayarak 10 Aral\u0131k \u0130nsan Haklar\u0131 Gününe kadar 16 gün boyunca devam eden uluslararas\u0131 kampanya kapsam\u0131nda kad\u0131na yönelik \u015fiddetin önlenmesi ve ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 için kampüs içinde fark\u0131ndal\u0131k ve bilinçlendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 düzenleyecekler. “16 Günlük Aktivizm” etkinlikleri olarak adland\u0131r\u0131lan kampanyan\u0131n ana rengi ise turuncu. KASAUM Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m ö\u011frencileri yak\u0131nda tüm kampüse “Dünyay\u0131 Turuncuya Boyayal\u0131m: Kad\u0131na Y<\/strong>ö<\/strong>nelik \u015eiddete Son Vermek \u0130çin Harekete Ge<\/strong>ç<\/strong>elim” <\/strong>diye seslenecekler.<\/p>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:08:49 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 32 [rgt] => 33 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1