• A. Aslı Şimşek, Kadının Sosyal İnsan Hakları ve Refah Devleti: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Değerlendirme, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur-Nadire Özdemir, Ankara, 2018, s. 119-165.
 • A. Aslı Şimşek, Welfare State and Womens Access to Shelters in Turkey: A Study From Social Rights Perspective, 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017 (peer-reviewed).
 • A. Aslı Şimşek, Womens Social Rights and Migration in Turkey: A Legal Analysis from Gender Perspective, The Migration Conference 2017 | Harokopıo University, Athens, Greece | 23-26 August 2017 (peer-reviewed).
 • A. Aslı Şimşek, “Geleneklerden Modern Hayata Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin ve Kadın Haklarının İzini Sürmek”, Mimoza Dergisi, Aralık 2016, Sayı 5.
 • A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonuCilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477.
 • A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2013), Medyanın Olumsuz İnşasına Karşı Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yönetimi Bağlamında Bir İmaj Çalışması, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Antalya, pp. 369-383.
 • A. Aslı Şimşek (2013), Türkiye'de Modernleşme Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları, Atılım Üniversitesi Yayınları, pp. 50 – 66.
 • A. Aslı Şimşek (2011), “Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi”, Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu (4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium), Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Malatya, Cilt: 1, Özel Sayı, pp. 597-608.
 • Damla Songur, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Ticaret Hukuku ve Uygulamasına Genel Bakış, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Ed. Uygur, Gülriz/ Özdemir, Nadire), s. 413- 432, Ankara 2018.
 • Damla Songur, “Üniversite Ortamında Cinsiyete Dayalı Şiddet”, Gündem Kadın Sempozyumu, TED Üniversitesi, 28/11/2017.
 • Damla Songur, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Üniversitelerin Çarpan Etkisi, Toplumsal Cinsiyet ve Kent- Mekan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara 2017, s. 467- 483.
 • Damla Songur, “Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi: Atılım Üniversitesi Örneği” Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 03.02.2017, S. 45.
 • Damla Songur, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs”, Cumhuriyet Gazetesi Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 01.07.2016, S. 14.
 • Damla Songur, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet”, İz Dergisi 2011, S. 14, s. 24- 25.
 • Tansel, A. & Güngör, N.D. (2016) “Chapter 3: Gender Effects of Education on Economic Development inTurkey,” Women, Work and Welfare in the Middle East and North Africa içinde, der. Nadereh Chamlou & Massoud Karshenas, 57-86. London: Imperial College Press. [Tansel & Güngör (2013) çalışmasının kısaltılmış versiyonudur.]​​
 • Güngör, N.D. (2014) “The Gender Dimension of Skilled Migration and Return Intentions,” Davetli Konuşma, Harnessing knowledge on the migration of highly skilled women: An expert group meeting, International Organization for Migration and OECD Development Center, Geneva, Switzerland, April 3-4, 2014.  https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_oecd_gender.pdf
 • Tansel, A. & Güngör, N.D. (2013) “Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey,” Journal of Economic Studies, 40(6), 794-821.
 • Elif Sönmez, Aesthetic product advertisements on the construction of woman body as a consumption object: An example of Cosmopolitan Magazine, International Journal of Human Sciences12, (2015).
 • Elif Sönmez, A Content Analysis of Aesthetic Product Advertisements in Magazines, International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, (2016).
 • Yiğitcan Çankaya, Mobbing ve İşyeri Ortamında Cinsiyete Dayalı Şiddet”, Gündem Kadın Sempozyumu, TED Üniversitesi, 28/11/2017.
 • Yiğitcan Çankaya (Feray Karaçınar ile birlikte), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs Proje Sunumu”, III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, TED Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2017.
 • Güngör, Nil Demet – Kuyrukçu, Ayşe, “The Role of Women in the Economy: Views of Female Entrepreneurs in Ankara” (devam ediyor)
 • Şimşek A. Aslı-Songur, Damla, “Cinsiyetçilik, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Kadın Çalışma Merkezlerinin İşlevi: Bir Saha Çalışmasının Düşündürdükleri”, Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları (Editörler: Gülriz Uygur, Hülya Şimga), KKTC 2018, s. 25- 43.
 • Şimşek A. A., “Kadının Sosyal İnsan Hakları ve Refah Devleti: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Değerlendirme”, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur-Nadire Özdemir, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018, pp. 119-165.
 • Songur, Damla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Ticaret Hukuku ve Uygulamasına Genel Bakış, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Ed. Uygur, Gülriz/ Özdemir, Nadire), s. 413- 432, Ankara 2018.
 • Aras, Gökşen. (2018). (Book Chapter) “Transgressing Gender Based Boundaries: Violence and Cruelty in Sarah Kane’s Blasted and Cleansed” The Most Recent Studies in Science and Art Chapter 29. Ss. 376-398. ISBN: İstanbul: Gece Kitaplığı. 
 • Şimşek, A. Aslı, “Çevrimiçi Feminizmin Kuramsal Temellerinden Pratiğe: İzlenimler ve Deneyimler”, II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 28- 30 Kasım 2018, s. 71- 72.
 • Songur, Damla, “Kurumsal Feminist Sosyal Medya Hesaplarının Önemi ve İşlevi”, II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 28-30 Kasım 2018.
 • Çankaya, Yiğitcan, “Çevrimiçi Feminizm Bağlamında Sosyal Medya Hesaplarında Hak Temelli Görsel İçerik Üretimi” II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 28- 30 Kasım 2018.
 • Toros, Seçil, “Süt ve Terlik“, Turuncu Dijital Hikâyeler-Kadınız Gönlümüzce Varız, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 15-16 Kasım 2018. (http://www.digitalstoryhub.org/Turuncu-Dijital-Hikâyeler-Doyasiya-Kadiniz-Gonlumuzce-Variz)