ATILIM ÜVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ EYLEM PLANI

2015- 2016 akademik yılı içerisinde KASAUM tarafından yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi Mevcut Durum Analizi sonucunda hazırlanan eylem planında 6 ana amaç belirlenmiştir.

 • Atılım Üniversitesi’nde kurum kültürü olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin kapsayıcı biçimde bütüncül bir yaklaşımla yaygınlaştırılması
 • Atılım Üniversitesi’nde şiddet bilincinin oluşturulması ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin geliştirilmesi
 • KASAUM araştırma ve uygulama kapasitesinin artırılması ve yeni araştırma alanlarının desteklenmesi
 • KASAUM eğitim faaliyetlerinin üniversite içi ve dışında geliştirilmesi
 • KASAUM kurumsal yapısı ile teorik altyapı ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve artırılması
 • KASAUM’un Atılım Üniversitesi merkez ve birimleri ile üniversite dışı kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4110 [title_tr] => KASAUM Eylem Planı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

ATILIM ÜVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ EYLEM PLANI

2015- 2016 akademik yılı içerisinde KASAUM tarafından yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi Mevcut Durum Analizi sonucunda hazırlanan eylem planında 6 ana amaç belirlenmiştir.

 • Atılım Üniversitesi’nde kurum kültürü olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin kapsayıcı biçimde bütüncül bir yaklaşımla yaygınlaştırılması
 • Atılım Üniversitesi’nde şiddet bilincinin oluşturulması ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin geliştirilmesi
 • KASAUM araştırma ve uygulama kapasitesinin artırılması ve yeni araştırma alanlarının desteklenmesi
 • KASAUM eğitim faaliyetlerinin üniversite içi ve dışında geliştirilmesi
 • KASAUM kurumsal yapısı ile teorik altyapı ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve artırılması
 • KASAUM’un Atılım Üniversitesi merkez ve birimleri ile üniversite dışı kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi
) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:04:53 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 955 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-yapi-ve-amac-1538035355 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( [955] => Array ( [id] => 955 [title_tr] => Merkez Hakkında [parent_id] => [site_id] => 52 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 18 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 955 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4110 [title_tr] => KASAUM Eylem Planı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

ATILIM <\/strong>Ü<\/strong>N\u0130<\/strong>VERS<\/strong>\u0130<\/strong>TES<\/strong>\u0130 KADIN SORUNLARI ARA\u015e<\/strong>TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ<\/strong>\u0130 <\/strong>EYLEM PLANI<\/strong><\/p>\n\n

2015- 2016 akademik y\u0131l\u0131 içerisinde KASAUM taraf\u0131ndan yürütülen Toplumsal Cinsiyet E\u015fitli\u011fine Duyarl\u0131 Üniversite ve Kad\u0131n Dostu Kampüs projesi kapsam\u0131nda yürütülen çal\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda gerçekle\u015ftirilen At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mevcut Durum Analizi sonucunda haz\u0131rlanan eylem plan\u0131nda 6 ana amaç belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

  \n\t
 • At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde kurum kültürü olarak toplumsal cinsiyet e\u015fitli\u011finin kapsay\u0131c\u0131 biçimde bütüncül bir yakla\u015f\u0131mla yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
 • At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde \u015fiddet bilincinin olu\u015fturulmas\u0131 ve cinsiyete dayal\u0131 \u015fiddetle mücadelenin geli\u015ftirilmesi<\/li>\n\t
 • KASAUM ara\u015ft\u0131rma ve uygulama kapasitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yeni ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131n\u0131n desteklenmesi<\/li>\n\t
 • KASAUM e\u011fitim faaliyetlerinin üniversite içi ve d\u0131\u015f\u0131nda geli\u015ftirilmesi<\/li>\n\t
 • KASAUM kurumsal yap\u0131s\u0131 ile teorik altyap\u0131 ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve art\u0131r\u0131lmas\u0131<\/li>\n\t
 • KASAUM’un At\u0131l\u0131m Üniversitesi merkez ve birimleri ile üniversite d\u0131\u015f\u0131 kurum ve kurulu\u015flar aras\u0131ndaki ileti\u015fim ve i\u015fbirliklerinin geli\u015ftirilmesi<\/li>\n<\/ul>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:04:53 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 955 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kurumsal-yapi-ve-amac-1538035355 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1