ATILIM ÜVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ EYLEM PLANI

2015- 2016 akademik yılı içerisinde KASAUM tarafından yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi Mevcut Durum Analizi sonucunda hazırlanan eylem planında 6 ana amaç belirlenmiştir.

  • Atılım Üniversitesi’nde kurum kültürü olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin kapsayıcı biçimde bütüncül bir yaklaşımla yaygınlaştırılması
  • Atılım Üniversitesi’nde şiddet bilincinin oluşturulması ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin geliştirilmesi
  • KASAUM araştırma ve uygulama kapasitesinin artırılması ve yeni araştırma alanlarının desteklenmesi
  • KASAUM eğitim faaliyetlerinin üniversite içi ve dışında geliştirilmesi
  • KASAUM kurumsal yapısı ile teorik altyapı ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve artırılması
  • KASAUM’un Atılım Üniversitesi merkez ve birimleri ile üniversite dışı kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi