Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta 10. maddesi olmak üzere ülkemizin 1985 yılında imzalamış olduğu CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) ve 2011 yılında imzalamış olduğumuz İstanbul Sözleşmesi (Kadına Karşı Şiddetin ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) gereğince tüm etki ve yetki sahibi kurum, kuruluş ve yapıların cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına eğitim, araştırma ve topluma hizmet olmak üzere üç temel işlevi bulunan üniversitelerin de etki ve yetki sahibi birimler olarak görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi 2010 yılından beri daha eşitlikçi, özgürlükçü ve güvenli bir üniversite ve eğitim ortamı oluşturmak ve toplumda örnek oluşturmak için KASAUM aracılığıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

Nitekim Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak amacıyla 2015 yılında aldığı genel kurul kararının ardından YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ hazırlamıştır. Bu kapsamda  dört ana temada üniversitelerin gerçekleştimesi gerekenler belirlenerek detaylandırılmıştır:

 

A. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersinin Zorunlu Ders Olarak Müfredata Dâhil Edilmesi,

B. Üniversite Ortamında Şiddet, Cinsel Taciz, İstismar ve Mobbing,

C. Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Genel Kabul Görmesinin Sağlanması,

D. Üniversitelerin Yöneticilerine İdari ve Akademik Personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Kazandırılması. 

 

Atılım Üniversitesi belirlenen dört ana tema kapsamındaki çalışmalarını KASAUM aracılığıyla sorumluluk bilinci içinde yıllardır gerçekleştirmekte ve her yıl bu çalışmalarını daha da güçlendirerek geliştirmektedir*. Başlıcaları şunlardır**:

A. 2010 yılından bu yana Güz Döneminde tüm üniversite öğrencilerine açık seçmeli bir ders olan ASEL 203 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersi yürütülmektedir. 2015 yılından ders kapsamında öğrencilere öğrenci programlarında kullanılmak üzere Katılım Belgesi de verilmeye başlanmıştır.

B. 2011 yılında cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet veya cinsel taciz ve saldırı durumlarında destek mekanizması olarak Atılım Üniversitesi Kadınlara Destek Merkezi (AKADEM) kurulmuştur.

C. Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde güncel konu ve sorunların değerlendirildiği akademik ve sosyal etkinlikler düzenlenerek toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratılmaya çalışılmaktadır.

D. 2013 yılında KASAUM üyelerinin akademik makalelerinden oluşan "Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları" adlı kitap hazırlanmıştır.

Tüm bunların yanı sıra 2015-2016 akademik yılında tamamlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs" ve 2017-2018 akademik yılında tamamlanan “Eşitlikte Atılım” projeleri yürütülmüştür.

Son olarak, KASAUM tarafından hazırlanan Atılım Üniversitesi Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önlemeye İlişkin Politika Belgesi, oybirliği ile alınan 24.07.2020 gün ve 12 sayılı Senato Kararı uyarınca yürürlüğe girmiştir.

 

* Tüm çalışmaların ayrıntılarına anasayfa üzerinden ilgili sekmeler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

** Sitemiz üzerinden diğer çalışmaları inceleyebilir, takip edebilirsiniz.