Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konular ve güncel sorunlara ilişkin bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi ile Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etme olanağı sağlama ve toplumsal hayatın yanı sıra her türlü hukuki meseleleri feminist yöntem ve eşitlikçi perspektiften değerlendirme, ulusal ve uluslararası kadın ve çocukları koruma rejimlerine hâkim olma ve uygulama yeteneklerini geliştirmektir.

Bu program, Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) işbirliğinde yürütülmektedir.

Program Kimlere Tavsiye Edilir ?

Bu program, Hukuk Fakültesi öğrencisi ve mezunları için tavsiye edilmektedir.

Program Sonunda Katılımcının Kazanımları:

Program sonunda katılımcılar, hangi mesleki konumda yer alırsa alsın, hukuk uygulaması bakımından cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar ve karşılaştırır; toplumsal cinsiyetin kişilerin algı, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini açıklar; eşitlikçi ve bütüncül bir bakış açısı ile olayları değerlendirir; cinsiyete dayalı ayrımcılık ile şiddet ve türlerini tanımlar;  cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadele yollarına ilişkin bilgi sahibi olur; ulusal ve uluslararası kadın ve çocukları koruma rejimlerini öğrenir, hukuk uygulamasında feminist yöntemi kullanır.

Eğitim Yeri : 

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılayda olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Eğitim Süresi: 

45 saat

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Belge ve Sınav :

Eğitime % 80 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı resmî sertifika  verilecektir. 

Eğitim ücreti, içeriği ve kadrosu ile başvuru için bakınız:

https://atusem.atilim.edu.tr/egitim/hukuk-uygulamasinda-toplumsal-cinsiyet-esitligi-egitimi.html

 

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konular ve güncel sorunlara ilişkin bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi ile Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etme olanağı sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirmektir.

Bu program, Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) işbirliğinde yürütülmektedir.

Program Kimlere Tavsiye Edilir ?

Bu program, aile, arkadaşlık veya iş ortamında gündelik yaşam pratikleri ve toplumsal hayatın işleyişine ilişkin toplumsal cinsiyet eşitliğine/eşitsizliğine ilişkin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak isteyen her yaştan yetişkin katılımcıya tavsiye edilir.  

Program Sonunda Katılımcının Kazanımları:

Program sonunda katılımcılar, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar ve karşılaştırır; toplumsal cinsiyetin kişilerin algı, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini açıklar; eşitlikçi ve bütüncül bir bakış açısı ile toplumsal olayları ve kişisel deneyimlerini değerlendirir; cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet ve türlerini tanımlar; cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadele yollarına ilişkin bilgi sahibi olur.

Eğitim Yeri : 

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Eğitim Süresi: 

45 saat

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Belge ve Sınav :

Eğitime % 80 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı resmî sertifika  verilecektir. 

Eğitim ücreti, içeriği ve kadrosu ile başvuru için bakınız:

https://atusem.atilim.edu.tr/egitim/disiplinlerarasi-bakis-acisiyla-toplumsal-cinsiyet-esitligi-egitimi.html