Dr. Öğr. Üyesi Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER / Müdür

/ +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS

/ +90 (312) 586 8237


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Viktorya Romanı, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Seyahat Edebiyatı, Romantik Şiir, Psikoanalitik Teori, Kültür Araştırmaları, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Gerçekçilik Akımı, Feminist Kuram, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Edebi Teori, 19. yy. Romantik Şiiri, 18. YY İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Elif EŞİYOK

/ +90 (312) 586 8772


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Leeds Metropolitan University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nil Demet GÜNGÖR

/ +90 (312) 586 8649


Lisans: University of Ottawa Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule TUZLUKAYA

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKBAŞ USLU

/ +90 (312) 586 8674


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetçilik, Kadına Yönelik Şiddet, Kimlik ve Gruplar Arası İlişkiler.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Seçil TOROS

/ +90 (312) 586 8918


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Reklamcılık, Aldatıcı Reklamlar, Görsel İletişim, İnternet Reklamları, Temel Tasarım, Tüketici/Kullanıcı, Portfolyo Tasarımı, Mobilya Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Görsel İletişim, Reklam Grafiği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI

/ +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Özel Hukuk, Dezavantajlı Gruplar, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Mülteci Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA

/ +90 (312) 586 8021


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İş Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet, LGBTI+ Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elis GÜNGÖR

/ +90 (312) 586 8606


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Benlik Psikolojisi, Yakın İlişkiler, Performans Geribildirimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülşen VURAL

/ +90 (312) 586 6103


Arş. Gör. Fatmanur YAĞCI ÇETİN

/ +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem KÜÇÜK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Konuları : Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melis YÜKSEL

/ +90 (312) 586 8048


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Kutup Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Funda BİLGEN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilan MIZRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Asuman ÖZGÜR KEYSAN

/ +90 (312) 586 8627


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Strathclyde Doktora: University of Strathclyde

Araştırma Konuları : Göç ve Mülteci Çalışmaları, Sivil Toplum Teorileri ve Toplumsal Hareketler, Türkiye Siyaseti, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Nitel Araştırma Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş