Merkezimiz tarafından 2011- 2012 akademik yılından beri her yıl güz döneminde üniversitemizin tüm lisans öğrencilerinin alabileceği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersi seçmeli olarak açılmaktadır. Dersin yürütülmesinde üyelerimizden biri koordinatörlük görevini üstlenirken; tüm üyelerimiz çalışma ve uzmanlık alanları doğrultusunda dersin bir haftasını üstlenmekte; bazı haftalarda ise, üniversitemiz dışından belirlenen konular için alanında uzman konuklar derse davet edilmektedir. 

 

Ders kapsamında öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmek amacıyla film gösterimi ve atölye çalışmaları gibi farklı öğretim metodlarına da yer verilmekte; ayrıca öğrencilerin öğrendiklerini öğrenci makaleleri veya serbest posterler gibi çeşitli yollarla ifade etmesi desteklenmektedir.

 

2015-2016 akademik döneminde öğrencilere, ders başarısından ayrı olarak katılım ve sosyal durumlarına bağlı olarak katılım belgesi de verilmeye başlanmış; bu belgelerin çeşitli öğrenci programlarında başvuru ve değerlendirme kriteri olarak esas alınması için üniversitemiz nezdinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

2017 Bahar dönemiyle birlikte KASAUM tarafından koordine edilen dersler hem güz hem bahar döneminde öğrencilerin seçimine açılmış; 2018 Bahar dönemiyle birlikte ise her iki dönemin dersleri içerik olarak açıkça farklılaştırılarak HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları ile HUM 212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği olmak üzere iki ayrı derse dönüştürülmüştür. Böylece öğrencilerin lisans eğitimleri süresince toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin iki ayrı dersi alması olanaklı hale gelmiştir.

 

LAW 491 Yasama Hukuk Kliniği, Hukuk Fakültesi ve KASAUM işbirliğine açılmış olup dersi alan öğrenciler, Atılım Üniversitesi için Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi ve Yönergesi yazmışlardır. Bahar 2019’da bu belgeler KASAUM tarafından gözden geçirilerek Rektörlük ve Senato’ya sunulacaktır. Bu konudaki Türkiye’deki üniversitelerdeki gelişmeler hakkında bkz. https://ctsuni.wordpress.com/cts-birimi-olan-universiteler/