Kadınlara ve Kız Çocuklarına Karşı Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Dünyayı Turuncuya Boyayalım!

Atılım Üniversitesi, KASAUM'un 2015-2016 LAP etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) ile kurmuş olduğu diyaloğun önemli bir geri bildirimi olarak Atılım KASAUM, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede BM "Dünyayı Turuncuya Boyayalım" 16 Günlük Aktivizm Kampanyasına davet edilmiştir. Bu etkinliğe Atılım Üniversitesi'nin yanı sıra ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi davet edilmiş olup adı geçen üniversiteler katılacaklardır. Atılım Üniversitesi KASAUM da Başarıyı Paylaşım Programı kapsamında birlikte çalıştığı öğrenciler ve HUM 211 dersini almakta olan öğrencilerle birlikte etkinliğe katkı sunacaklar. Bu çerçevede BM ile ortak yürütülecek programın detayları şu şekilde:

Ekim 2016: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Manifestosunun hazırlığı için öğrenci ve kolaylaştırıcıların belirlenmesi

19 Kasım 2016: BM'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Manifestosu Atölye çalışması-manifestonun hazırlanması

25 Kasım-10 Aralık 2016: Öğrencilerin üniversitelerde kendi kampüslerinde öğrenciden öğrenciye farkındalık çalışmaları ve kampanyanın görünürlük kazanması. Bu kapsamda üniversitelerde 16 gün standları kurulacak.

Aralık ayının ilk haftası BM'nin organize ettiği bir Öğrenci Zirvesi ile tüm üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek çalışmalarını, deneyimlerini ve birikimlerini paylaşacaklar. Atılım Üniversitesi KASAUM da öğrencileri ile birlikte katılım gösterecek.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4117 [title_tr] => Kampanyalar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-6 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Karşı Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Dünyayı Turuncuya Boyayalım!

Atılım Üniversitesi, KASAUM'un 2015-2016 LAP etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) ile kurmuş olduğu diyaloğun önemli bir geri bildirimi olarak Atılım KASAUM, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede BM "Dünyayı Turuncuya Boyayalım" 16 Günlük Aktivizm Kampanyasına davet edilmiştir. Bu etkinliğe Atılım Üniversitesi'nin yanı sıra ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi davet edilmiş olup adı geçen üniversiteler katılacaklardır. Atılım Üniversitesi KASAUM da Başarıyı Paylaşım Programı kapsamında birlikte çalıştığı öğrenciler ve HUM 211 dersini almakta olan öğrencilerle birlikte etkinliğe katkı sunacaklar. Bu çerçevede BM ile ortak yürütülecek programın detayları şu şekilde:

Ekim 2016: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Manifestosunun hazırlığı için öğrenci ve kolaylaştırıcıların belirlenmesi

19 Kasım 2016: BM'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Manifestosu Atölye çalışması-manifestonun hazırlanması

25 Kasım-10 Aralık 2016: Öğrencilerin üniversitelerde kendi kampüslerinde öğrenciden öğrenciye farkındalık çalışmaları ve kampanyanın görünürlük kazanması. Bu kapsamda üniversitelerde 16 gün standları kurulacak.

Aralık ayının ilk haftası BM'nin organize ettiği bir Öğrenci Zirvesi ile tüm üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek çalışmalarını, deneyimlerini ve birikimlerini paylaşacaklar. Atılım Üniversitesi KASAUM da öğrencileri ile birlikte katılım gösterecek.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-6 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/etkinlikler-1538035674/1538040472-kampanya.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 130417 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/etkinlikler-1538035674/1538040472-kampanya.jpg ) [caption] => 1538040472-kampanya.jpg [width] => 601px [height] => 601px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/etkinlikler-1538035674/1538040472-kampanya.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:09:00 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( [4113] => Array ( [id] => 4113 [title_tr] => Faaliyetler [parent_id] => [site_id] => 52 [external_link] => javascript:; [lft] => 27 [rgt] => 38 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4113 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4117 [title_tr] => Kampanyalar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-6","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Kad\u0131nlara ve K\u0131z Çocuklar\u0131na Kar\u015f\u0131 Yönelik \u015eiddete Son Vermek \u0130çin Dünyay\u0131 Turuncuya Boyayal\u0131m!<\/h3>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, KASAUM'un 2015-2016 LAP etkinlikleri kapsam\u0131nda Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) ile kurmu\u015f oldu\u011fu diyalo\u011fun önemli bir geri bildirimi olarak At\u0131l\u0131m KASAUM, Kad\u0131na Kar\u015f\u0131 \u015eiddetle Mücadelede BM "Dünyay\u0131 Turuncuya Boyayal\u0131m" 16 Günlük Aktivizm Kampanyas\u0131na davet edilmi\u015ftir. Bu etkinli\u011fe At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin yan\u0131 s\u0131ra ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi davet edilmi\u015f olup ad\u0131 geçen üniversiteler kat\u0131lacaklard\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi KASAUM da Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 kapsam\u0131nda birlikte çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ö\u011frenciler ve HUM 211 dersini almakta olan ö\u011frencilerle birlikte etkinli\u011fe katk\u0131 sunacaklar. Bu çerçevede BM ile ortak yürütülecek program\u0131n detaylar\u0131 \u015fu \u015fekilde:<\/p>\n\n

Ekim 2016: Kad\u0131na Kar\u015f\u0131 \u015eiddetle Mücadele Manifestosunun haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 için ö\u011frenci ve kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n belirlenmesi<\/p>\n\n

19 Kas\u0131m 2016: BM'de Kad\u0131na Kar\u015f\u0131 \u015eiddetle Mücadele Manifestosu Atölye çal\u0131\u015fmas\u0131-manifestonun haz\u0131rlanmas\u0131<\/p>\n\n

25 Kas\u0131m-10 Aral\u0131k 2016: Ö\u011frencilerin üniversitelerde kendi kampüslerinde ö\u011frenciden ö\u011frenciye fark\u0131ndal\u0131k çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve kampanyan\u0131n görünürlük kazanmas\u0131. Bu kapsamda üniversitelerde 16 gün standlar\u0131 kurulacak.<\/p>\n\n

Aral\u0131k ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131 BM'nin organize etti\u011fi bir Ö\u011frenci Zirvesi ile tüm üniversitelerden akademisyenler ve ö\u011frenciler bir araya gelerek çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131, deneyimlerini ve birikimlerini payla\u015facaklar. At\u0131l\u0131m Üniversitesi KASAUM da ö\u011frencileri ile birlikte kat\u0131l\u0131m gösterecek.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-6","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/etkinlikler-1538035674\/1538040472-kampanya.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":130417,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/etkinlikler-1538035674\/1538040472-kampanya.jpg"},"caption":"1538040472-kampanya.jpg","width":"601px","height":"601px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/etkinlikler-1538035674\/1538040472-kampanya.jpg"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-27 08:09:00 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => 4113 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => etkinlikler-1538035674 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1