• Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Lisans dersinin yürütülmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı araştırma ve uygulama projelerinin yürütülmesi ve projelere ortak olunması
 • Atılım Üniversitesi’nin ulusal düzeyde kadın sorunları/çalışmaları merkezleri toplantısı ve CTS ağında temsil edilmesi ve güncel gelişmelerin takip edilmesi
 • Öğrencilere ve akademisyenler ve ilgili meslek örgütlerine/kurumlara/kişilere atölye çalışması, panel, konferans, kampanya yürütülmesi
 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında akademik yayın üretilmesi
 • Hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetleri
 • Üniversite dışında yerel/ulusal/uluslararası kurum ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı 


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 956 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Lisans dersinin yürütülmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı araştırma ve uygulama projelerinin yürütülmesi ve projelere ortak olunması
 • Atılım Üniversitesi’nin ulusal düzeyde kadın sorunları/çalışmaları merkezleri toplantısı ve CTS ağında temsil edilmesi ve güncel gelişmelerin takip edilmesi
 • Öğrencilere ve akademisyenler ve ilgili meslek örgütlerine/kurumlara/kişilere atölye çalışması, panel, konferans, kampanya yürütülmesi
 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında akademik yayın üretilmesi
 • Hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetleri
 • Üniversite dışında yerel/ulusal/uluslararası kurum ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı 
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

KASAUM:

 • Offers Gender and Women Rights course;
 • Initiates and participates in research and application projects inside and outside of the University;
 • Represents the University at meetings on women’s issues/studies and CTS network nationwide to keep up with current developments;
 • Organizes and executes workshops, panels, conferences and campaigns for students and academicians as well as related professional organizations;
 • Publishes academic research on gender and women studies;
 • Raises awareness of both academic and administrative staff and students and provides counseling and other means of support;
 • Cooperates with local, national and international institutions and non-governmental organizations to raise awareness in the society and provide training and counseling, if needed, and share experience. 
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-18 12:32:14 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => [lft] => 19 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 52 [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [url] => kasaum [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 956 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kad\u0131n Haklar\u0131 Lisans dersinin yürütülmesi<\/li>\n\t
 • Kurum içi ve kurum d\u0131\u015f\u0131 ara\u015ft\u0131rma ve uygulama projelerinin yürütülmesi ve projelere ortak olunmas\u0131<\/li>\n\t
 • At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin ulusal düzeyde kad\u0131n sorunlar\u0131\/çal\u0131\u015fmalar\u0131 merkezleri toplant\u0131s\u0131 ve CTS a\u011f\u0131nda temsil edilmesi ve güncel geli\u015fmelerin takip edilmesi<\/li>\n\t
 • Ö\u011frencilere ve akademisyenler ve ilgili meslek örgütlerine\/kurumlara\/ki\u015filere atölye çal\u0131\u015fmas\u0131, panel, konferans, kampanya yürütülmesi<\/li>\n\t
 • Toplumsal cinsiyet ve kad\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131 alan\u0131nda akademik yay\u0131n üretilmesi<\/li>\n\t
 • Hem akademik ve idari personel hem de ö\u011frencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, ya\u015fan\u0131lan sorunlarda dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve destek hizmetleri<\/li>\n\t
 • Üniversite d\u0131\u015f\u0131nda yerel\/ulusal\/uluslararas\u0131 kurum ve sivil toplum örgütleriyle ileti\u015fim ve i\u015fbirli\u011fi kurulmas\u0131, toplumsal fark\u0131ndal\u0131k yarat\u0131lmas\u0131, sosyal sorumluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n, ihtiyaç sahiplerine talep halinde e\u011fitim\/ dan\u0131\u015fmanl\u0131k deste\u011fi verilmesi ve deneyim payla\u015f\u0131m\u0131 <\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  KASAUM:<\/p>\n\n

   \n\t
  • Offers Gender and Women Rights course;<\/li>\n\t
  • Initiates and participates in research and application projects inside and outside of the University;<\/li>\n\t
  • Represents the University at meetings on women’s issues\/studies and CTS network nationwide to keep up with current developments;<\/li>\n\t
  • Organizes and executes workshops, panels, conferences and campaigns for students and academicians as well as related professional organizations;<\/li>\n\t
  • Publishes academic research on gender and women studies;<\/li>\n\t
  • Raises awareness of both academic and administrative staff and students and provides counseling and other means of support;<\/li>\n\t
  • Cooperates with local, national and international institutions and non-governmental organizations to raise awareness in the society and provide training and counseling, if needed, and share experience. <\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 52 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-18 12:32:14 [updated_at] => 2019-10-31 08:45:51 [parent_id] => [lft] => 19 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 52 [url] => kasaum [name_tr] => Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 180 [rgt] => 181 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1