• Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Lisans dersinin yürütülmesi
  • Kurum içi ve kurum dışı araştırma ve uygulama projelerinin yürütülmesi ve projelere ortak olunması
  • Atılım Üniversitesi’nin ulusal düzeyde kadın sorunları/çalışmaları merkezleri toplantısı ve CTS ağında temsil edilmesi ve güncel gelişmelerin takip edilmesi
  • Öğrencilere ve akademisyenler ve ilgili meslek örgütlerine/kurumlara/kişilere atölye çalışması, panel, konferans, kampanya yürütülmesi
  • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında akademik yayın üretilmesi
  • Hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetleri
  • Üniversite dışında yerel/ulusal/uluslararası kurum ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı