1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ETI101 İngilizce Yazı Becerisi I
3
0
5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
ETI105 Dilbilim ve Çeviri
3
0
5
ETI107 İngilizce Konuşma I
3
0
5
ETI151 Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
3
0
6
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 2 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ETI102 İngilizce Yazı Becerisi II
3
0
6
ETI106 Güncel Konular
3
0
5
ETI112 İngilizce Konuşma II
3
0
5
ETI110 Araştırma Teknikleri
2
0
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ETI209 Avrupa Kültürü ve Kurumları
3
0
5
ETI205 Söylem Çözümlemesi
3
0
6
ETI203 Özel Dil Kullanımları I
2
2
5
ETI211 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
2
2
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 4 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ETI206 Uluslararası Siyaset
3
0
5
ETI220 Özel Dil Kullanımları II
3
0
5
ETI200 Çeviriye Giriş
2
2
6
ETI212 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
2
2
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ETI319 Çeviri Kuramı
3
0
6
ETI303 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
2
2
5
ETI307 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
2
2
5
ETI311 Konuşmalardan Not Alma
2
2
5
ETI317 Sözlü Çeviriye Giriş I
2
2
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 8 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ETI312 Yayıncılık ve Düzelti
3
0
5
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi
2
2
6
ETI318 Sözlü Çeviriye Giriş II
2
2
5
ETI310 İletişim ve Medya Çevirisi
2
2
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 12 6 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ETI411 Ardıl Çeviri
2
2
5
ETI409 Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
3
2
6
Alan Seçmeli 2 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 7
Toplam 15 4 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
ETI402 Çeviri Eleştirisi
2
0
6
ETI412 Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
2
2
6
ETI416 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
3
0
6
ETI410 Çeviri Stajı
0
2
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 2 0 5
Toplam 14 4 30