Neden Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde okumalıyım?

Burada FEDEK akreditasyonumuzdan ve OPTIMALE Projesinin gerekliliklerine göre Avrupa MTB ile müfredatımızın uyumlaştırıldığından ve tanınırlılığının arttığından, ayrıca uzmanlık gerektiren derslere piyasadan çevirmenlik deneyimi olan kişilerin derslere girdiğinden bahsedilebilir. Mütercim Tercümanlik bölümünden mezun olanlar geniş is olanaklarına sahip.  Örneğin, yazılı veya sözlü tercümanlık, öğretmenlik, diş ticaret veya uluslararası şirketlerde görevler veya diş isleri bakanlığı gibi birçok yerde çalışma olanakları vardır.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

 • Programın hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşması
 • Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü’nün ilke ve tavsiyelerine tümüyle uygunluk
 • Simultane çeviri laboratuvarında dinleme becerileri ve sözlü çeviri (ardıl ve simultane çeviri) eğitimi olanağı
 • Fransızca/Rusça C dili sertifikası alma olanağı
 • İkinci yabancı dil öğrenme olanağı (Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca)
 • Yan Dal ve Çift Ana Dal olanakları (Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
 • 32 farklı Avrupa ülkesinden 70 ortağın yer aldığı bir ağ olan OPTIMALE projesine (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) Türkiye’den üye olan ilkMütercim-Tercümanlık Programı
 • Derslerde uzaktan eğitim sistemi (Moodle) kullanımı yoluyla öğrencilerin dönem boyunca dersleri daha rahat takip etmelerinin ve derslere entegre olmalarının sağlanması
 • Erasmus staj hareketliliği ile Avrupa’da çeviri stajı olanağı
 • Erasmus öğrenci hareketliliği ile Belçika’da, Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, Letonya’da, Polonya’da, Bulgaristan’da, Romanya’da burslu öğrenim görme olanağı
 • Erasmus öğretim elemanı hareketliliği yoluyla yabancı öğretim elemanlarından ders alma olanağı
 • Güçlü yurtdışı ilişkileri
 • Sektörle (Çeviri İşletmeleri Derneği - ÇİD, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği - TKTD, vb.) güçlü ilişkiler. Her yıl sektördeki çevirmenlerin ve akademisyenlerin katıldığı, çeviriyle ilgili güncel konularda seminer, sempozyum, konferans ve toplantılar, öğrencilere yönelik çeviri atölyeleri ve ödüllü çeviri yarışmaları ve simultane çeviriye yönelik ek çalışma saatleri düzenlenmektedir. 

Erasmus bağlantılarınız nelerdir?

Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında bölümümüzün çeşitli AB ülkesi üniversiteleriyle karşılıklı Erasmus Öğrenim Hareketliliği anlaşmaları bulunmaktadır ve öğrencilerimiz bu anlaşmalar kapsamında Erasmus Öğrenim Hareketliliği olanağından yararlanmaktadır.

Bölümümüzün Erasmus Anlaşmaları:

 • Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI), Belçika
 • Universitatae Ovidius Constanta, Romanya
 • Universitatae Transilvania din Brasov, Romanya
 • Université Rennes 2, Fransa
 • Universidad Autonoma De Madrid, İspanya
 • Università degli Studi di Foggia, İtalya
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaristan
 • Ventspils University College, Letonya

Akreditasyon nedir?

 • Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2016-2017 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Mütercim-Tercümanlık Bölümümüzün Lisans Programını 28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl süreli akredite etmiştir.
 • FEDEK , farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Akademisyen – öğrenci ilişkisi nasıl?

 Bölümümüzdeki akademisyen-öğrenci ilişkisi hem profesyonel hem de insani düzeyde korunmaktadır. Tüm akademisyenlerin haftada en az yarım günü “Ofis Saati” olarak dönem başlarında öğrencilere duyurulur. İsteyen öğrenci, hem akademik danışmanı hem de bölümdeki tüm öğretim elemanlarıyla akademik ve kariyer planlamaları ile fikir alışverişi için rahatlıkla bir araya gelebilmektedir. Bunun dışında sosyal etkinliklerin planlanmasında da akademisyen-öğrenci işbirliği önemli rol oynamaktadır.

Staj imkânları nasıl? İsim yapmış firmalar ile bağlantınız var mı?

3. sınıfın sonunda ya da 4. Sınıfın ara döneminde zorunlu stajımız vardır. Ankara İstanbul ve İzmir’deki tanınmış tercüme büroları ile bağlantımız vardır. Es Tercüme- Ahmet Çallı bölümümüzde ders vermektedir.

Stajda başarılı olan öğrenciler derslerinden(seçmeli mi) muaf mı sayılıyor? Başarısız olur ise öğrenciyi ne bekliyor?

Stajda başarılı olan öğrenciler Çeviri Stajı dersini alarak tecrübelerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmaktadır.

İş garantisi veriyor musunuz?

Tüm öğrencilerin almakla yükümlü oldukları dersler var. Başarı durumları tabii ki de farklılık gösteriyor. Staj olanağımızla birlikte öğrenciler piyasayla tanışmış oluyorlar ve mezun olmadan önce çoğunlukla mezun olduktan sonra çalışacakları yerleri ayarlamış oluyorlar. Bu yüzden bölümümüzden mezun olduktan sonra iş sahibi olamayan kişi sayısı yok denecek kadar az. Öğrenciler çok iyi derecede İngilizce bilerek ve çeşitli alanlarda kendilerini geliştirdikleri için farklı alanlarda işlere başvurabiliyorlar.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Bölümümüz mezunlarına gerek ülkemizde gerekse yurt dışında her gün talep daha da artmaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunlarının istihdam alanları şöyledir: Simultane ve yazılı çeviri büroları, TRT ve Anadolu Ajansı, özel TV'ler ve gazete büro ve ajansları, Avrupa Birliği, Dışişleri, İçişleri, Ekonomi, Maliye ve Turizm ve Kültür Bakanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bankaların kambiyo bölümleri, yayınevleri, editörlükler, Avrupa Konseyi, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap çevirileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, üniversitelerde okutmanlık, özel çeviri büroları açma olanakları, vb

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız eğitim sektöründe, ticaret, basın-yayın, turizm gibi sektörlerde çalışmaktadır. Ayrıca serbest çevirmenlik yapan mezunlarımız da bulunmaktadır.

İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Mezunlarımızın hemen hemen tümüyle irtibat halindeyiz. Fedek akreditasyonu gereği de bunu sürdürmekteyiz.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurt dışında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. İspanyada ve Brükselde olmak üzere. Ayrıca işi gereği çoğunlukla yurt dışında çalışmakta olan kişiler de mevcut .

İngilizce dışında bir başka dilde eğitim var mı?

Bölümümüzde 4 yıl (8 dönem) boyunca verilen Fransızca/Rusça dersleri sayesinde öğrenciler Fransızca/Rusça C Dili Sertifikası (Fransızcadan/Rusçadan Türkçeye yazılı çeviri yapabilme yetisini ispatlayan bir sertifika) alarak piyasada bir adım daha öne çıkarlar.

Burslu ve ücretli öğrenciler bir arada mı okuyorlar?

Eğitim verilirken burslu ve ücretli öğrenciler hiçbir konuda birbirinden ayrılmaz. Her öğrenci eşit ve aynı kalitede eğitim alır.

İyi ve başarılı öğrencileri hocalarınız destekliyor mu?

Başarılı öğrenciler bölüm elemanları tarafından her zaman desteklenir ve daha iyisi için teşvik edilir. Örneğin, üniversite içinde çeşitli proje faaliyetlerinde danışman hocaları ile birlikte akademik çalışma projeleri yürütür. Bunun dışında, güçlü piyasa bağlantılarımız sayesinde, desteklediğimiz öğrencilere mezuniyet sonrasında da her zaman referans olmaktayız.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mı yoksa Mütercim Tercümanlık mı seçmeliyim? Edebiyat bölümünden farkınız nedir?

Bu iki bölüm amaçları ve ders içerikleri bakımından birbirinden oldukça farklıdır. Mütercim Tercümanlık bölümünün amacı bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, çok kültürlü, güncel konular ve kültürel ilişkilerle yakından ilgili, piyasa beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgisini bilimsel yöntemler ve en son teknolojiyle ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmekken, İngiliz Dili ve Edebiyatı amacını akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürüne hakim öğrenciler yetiştirmek olarak ortaya koymaktadır. Bunun dışında en temel farkın Mütercim Tercümanlık bölümünün mezunlarına “yazılı tercüman” ve “sözlü tercüman” ünvanlarını kazandırmasıdır. Mütercim Tercümanlık bölümünde İngiliz kültür ve edebiyatı ile edebi çeviri dersleri bulunmakla birlikte ilgili öğrenciler uzmanlaşma alanlarını edebiyat olarak belirleyebilir, bunun yanı sıra ardıl çeviri, teknik çeviri, çeviri kuramları ile genel dünya bilgisini artıracak Güncel Konular, Avrupa Birliği ve Kurumları, Uluslarası Siyaset gibi disiplinlerarası düzlemde dersler de alabilmektedir

Makine çevirindeki gelişmeleri takip ediyorum. Yakında tercümanların yerini makinaların alacağı yönünde haberler okuyorum. Bu doğru mu? Mesleğin önü açık mı?

Nöral makine çevirisi ve yapay zekanın makine çevirisine katkıları ile her alanda olduğu gibi, çeviri alanında da makineleşmenin ön plana çıktığı tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu durum, sanıldığının aksine, çeviri mezunları için bir dezavantaj değil, avantaj oluşturmaktadır. Çeviri süreci kısalmakta, çevirmenlere kısa sürede daha fazla çeviri yapma ve para kazanma imkanı sağlamaktadır. Bu noktada, çeviri sonrası düzelti becerileri önem kazanmakta, bu da alanında çok iyi yetişmiş çevirmen ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Yeni piyasa koşullarında, çok iyi dil, kültür ve teknoloji becerileri ile donanmış çevirmenler rağbet görecektir.

Bu bölümden mezun olduğumda yalnızca çevirmenlik mi yapabileceğim? Farklı bir alanda ve meslek kolunda çalışabilir miyim?

Mezunlarımız “tercüman” ünvanı ile hayata atılma imkanlarına rağmen, hem lisans eğitimi boyunca aldıkları dersler, hem de kendi kazanımları neticesinde, iki dil arasında salt çeviri yapan kişiler olarak değil söz konusu dil ve kültürleri her ayrıntısıyla bilen dil uzmanları olarak kabul ve saygınlık görmektedir. Bu noktada, ana dil ve yabancı dil ile ilgili kültürlere hakim olmayı gerektiren her türlü iş kolunda çalışabilmekte ve çok da başarılı olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bölümümüzün Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal protokolleri vardır. Öğrenciler istenen şartları yerine getirdikleri ve programa kabul edildikleri takdirde Çift Ana Dal Programlarında çift diploma, Yan Dal Programlarında ise sertifika almaya hak kazanırlar.