Prof. Dr. N. Berrin Aksoy

 • Aksoy, Berrin. “The Role of Author Translators in the Development of Modern Turkish Literature”.  Annals, Ovidius University, Romania. (2012)
 • Aksoy, Berrin. “The Relation Between Translation and Ideology as an Instrument for the Establishment of a National Literature”. META, 55:3. (2010)
 • Aksoy, Berrin. “Translation Activities in the Ottoman Empire”. META, August (2005)
 • Aksoy, Berrin. “Foal on the Pitchfork” META, 47:1. pp. 145-152. (2002)
 • Aksoy, Berrin. “Aspects of Textuality in Translating a History Book from Turkish into English”. Babel, 47: 3. pp.193-204. (2001)
 • Aksoy, Berrin. “Translation as Rewriting”.Translation Journal. (2001)
 • Karayazıcı, Berrin. “Stylistics of Translation Theory: Recreating Meanings and Form”. ACTES II Congreso Internacional Sobre Traducció. (1994)

       Ulusal Hakemli ve Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Aksoy, Berrin. “Siyaset Dili ve Çevirisi”. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 1. (2002)
 • Aksoy, Berrin. “Çeviride Eşdeğerlik Kavramı”. Çeviribilim ve Uygulamaları. 11. (2001)
 • Aksoy, Berrin. “Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi”. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2. (2001)
 • Aksoy, Berrin. “Contemporary Turkish Poetry: Oktay Rifat in English”. Dilbilim ve Uygulamaları. 2. (2001)
 • Aksoy, Berrin. “Yazın Çevirisinin Özellikleri”. Dilbilim ve Uygulamaları. 1. (2000)
 • Aksoy, Berrin. “Some Thoughts on Literary Translation”. Çeviribilim ve Uygulamaları. 10. (2000)
 • Aksoy, Berrin. “Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen”. Türk Dili. 583. (2000)
 • Aksoy, Berrin. “Towards a Cultural Orientation in TS”. Journal of English Literature and British Culture. 8. (1999/2000)
 • Aksoy, Berrin. “Stylistics and Poetry Translation”. Çeviribilim ve Uygulamaları. 9. (1999)
 • Aksoy, Berrin. “Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi”. Edebiyat Fakültesi Dergisi.16: 2. (1999) 
 • Aksoy, Berrin. “Teknik Çeviri”. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 15: 2. (1998)

       Uluslararası Kongre ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler

 • Aksoy, Berrin. “The Adventures of the Graphic Novel in Turkey”. Mansfield College, University of Oxford. (3-5 Eylül 2014)
 • Aksoy, Berrin. “Contribution of Translation to the Development of Sciences”. Jubilee International Congress – Science, Education, Technologies. “40 Years Bulgaria – Space Country”. Scientific and Applied Research Association, Bulgaristan. (2012)
 • Aksoy, Berrin. “The Significance of Author-Translators in Turkey”. Swansea Üniversitesi. (28 Haziran-1 Temmuz 2010)
 • Aksoy, Berrin. “Translation as Rewriting”. Proceedings, 22nd All –Turkey English Literature Seminar. (25-27 Nisan 2001)
 • Aksoy, Berrin. “Siyaset Dili ve Çevirisi”. Kuramsal Ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, Sempozyum Bildirileri. (3-4 Kasım 2000)
 • Aksoy, Berrin. “A Study of the Translation of the Mill on the Floss into Turkish with Respect to George Eliot’s Style”. Proceedings of the 7th METU British Novelists Seminar. (11-12 Mart 1999)
 • Aksoy, Berrin. “Poetry Translation”. International Congress on Translation/Interpreting, Barselona – İspanya. (1994)

       Diğer Yayınları

 • Aksoy, Berrin. “İdeoloji, Poetika ve Çeviri” Ç.N. Çeviri Edebiyatı, İstanbul. (2007)
 • Aksoy, Berrin. “Şiiri Şairler Çevirmeli”. Varlık, İstanbul. (2006)
 • Aksoy, Berrin. “Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi”, İmge Yayınevi, İstanbul. (2002)

Yrd. Doç. Dr. İsmail Erton

      Uluslararası Hakemli ve Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI&SSCI)

 • Erton, İsmail (2015), “Çeviri: Bir Çok Yönlü Düşünme ve Uygulama Alanı”, LITTERA , Vol. 34.
 • Erton, İsmail (2014), “Discourse Analysis in Translation Education at the University Level: an Assessment of Students’ Attitudes”, Journal of Education, 29(1), 114-125
 • Erton, İsmail, Hacettepe University, Journal of Education, “Relations Between Personality Traits, Language Learning Styles and Success in Foreign Language Achievement” 38 (2010) pp.115-126.
 • Erton, İsmail, Journal of Language and Linguistic Studies, “Semiotic Nature of Language Teaching Methods in Foreign language Learning and Teaching” Vol.2(1). April 2006., pp.73-86.
 • Erton, İsmail, Journal of Language and Linguistic Studies, “Applied Pragmatics and Competence Relations in Language Learning and Teaching” Vol.3(1). April 2007., pp.59-71.
 • Erton, İsmail, Hacettepe University, Journal of Education, “Contributions of Discourse Analysis to Language Teaching” Vol.19. 2000., pp.201-212.

       Ulusal Hakemli ve Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Erton, İsmail (2015), Y Kuşağı ile Yaşam, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 03.04.2015, 20.
 • Erton, İsmail (2014), Yansıtıcı Öğretim ile Eğitimde Kalite Kontrolü, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 11.07.2014, 20.
 • Erton, İsmail (2014), Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 23,05.2014, 20.
 • Erton, İsmail (2014), Eleştirisel ve Yaratıcı Düşünceyi Öğrenmek, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 17.02.2014, 20. 
 • Erton, İsmail (2014), Üniversitelerde Kalite Yönetimi, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 1384, 20.
 • Erton, İsmail, Ankara University, Language Journal, “Learning Styles in Foreign and Second Language Teaching” September 2000, pp.56-60.
 • Erton, İsmail, Ankara University, Language Journal, “Current Status of Applied Linguistics and Its Place in Language Teaching” June 2000, pp.27-35.
 • Erton, İsmail, Ankara University, Language Journal, “Difficulties in Teaching Grammar: A Discourse Perspective” January 2000, pp.63-67.
 • Erton, İsmail, Ankara University, Language Journal, “Key Concepts in Reflective Teaching: An Alternative Approach to Teacher Education” November 1999, pp.23-28.

Öğr. Gör. Dr. Naile Sarmaşık

       Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Adın Ne Değeri Var? Fantastik Çocuk Edebiyatında Uydurma Sözcüklerin Çevirisi”, Littera Çeviribilim Özel Sayısı, 2015.

       Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Postmodern Fairy Godmothers: Angela Carter and Jeanette Winterson”, Atılım Social Sciences Journal,1(2), 2010, 131-140.

Öğr. Gör. Gökçen Hastürkoğlu

        Bildiriler

 • Hastürkoğlu, G. “Bilişsel Dilbilim ve Çeviri İlişkisi: Kavramsal Metaforların Çevirisi Üzerine Bir Çalışma”, Bilimsel Dilbilim Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü, Ankara, 5 Mayıs 2015. (Davetli Konuşmacı)
 • Hastürkoğlu, G., Kumcu, A., Çakmak, T. “Internet Usage Behaviours of Translators and Interpreters in Turkey”, III. International Translation Colloquium, Yıldız Teknik University, İstanbul, 8-10 May 2013.
 • Büyükkantarcıoğlu, N. S., Sezer, E., A., Ayhan, E., Kumcu, A., Alan, C., Hastürkoğlu, G., Yağlı, E., Cangır, H., Ahmadlouei, H., Talaie, N., Korkmaz, N., Ağırel, S. “Uygulamaya yönelik doğal dil işlemleme odaklı Türk Politika Derlemi Projesi: 1983-2013”. 27. National Linguistics Congress, Antalya, Turkey, 2-4 May 2013.
 • 14- 16 Nisan 2010 IDEA Konferansında “The Shifts in the Translation and Performance of The Curse of the Starving Class ” Konulu Bildiri

       Hakemli Ulusal Dergide Yayın:

 • Hastürkoğlu, G., Alan, C. “Who is Actually Hurt, a Flea or an Ant? A Cognitive Approach on the Translation of Animal Metaphors from English to Turkish”. Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 20 Aralık 2014.

       Üniversite Dışı Popüler Dergi ve Gazetede Yayın:

 • Hastürkoğlu, G. “Mütercim Tercümanlık Eğitiminde Model Birleşmiş Milletler Uygulaması”. Cumhuriyet  Gazetesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 10 Ekim 2014.