Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

/ +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halil İsmail ERTON

/ +90 (312) 586 8051


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Pedagojisi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Linguistics, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen HASTÜRKOĞLU

/ +90 (312) 586 8671


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı, Tıp Çevirisi, Çevirmen Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Bilişsel Dilbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aylin AKIN

/ +90 (312) 586 8678


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Kültür Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Fadil ELMENFI

/ +90 (312) 586 8620


Lisans: Higher Teacher Training College Yüksek Lisans: University of Malaya Doktora: Durham University

Araştırma Konuları : Kültür Çalışmaları, Çeviride Etik, Edebi Çeviri, Sömürgecilik-Sonrası Çeviri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Naile SARMAŞIK

/ +90 (312) 586 8215


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Çeviri, Teknik Çeviri, Çeviri Kuramı, İngiliz Edebiyatı, Terimce, Translator Training, Fantastik Edebiyat, Fantastik Edebiyat Çevirisi, Çocuk Edebiyatı ve Çocuklar İçin Çeviri, Çeviri Eleştirisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Utku BAYDAN

/ +90 (312) 586 8677


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviriye Bilişsel Yaklaşımlar, Çeviri Sosyolojisi, Sözlü Çeviri Eğitimi, Görsel-İşitsel Çeviri, Oyun Yerelleştirmesi, Çeviri Eleştirisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge BAYRAKTAR ÖZER

/ +90 (312) 586 8246


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eğitimi, Sözlü Çevirmen Eğitimi, Konferans Çevirmenliği, Çocuk Edebiyatı, Çeviri Tarihi, Çeviri Sosyolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Özge ÖZMEN

/ +90 (312) 586 80 00