Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

/ +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil İsmail ERTON

/ +90 (312) 586 8051


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Pedagojisi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Linguistics, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Gökçen HASTÜRKOĞLU / Bölüm Başkan Yardımcısı ve FEDEK/Akreditasyon Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8671


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı, Tıp Çevirisi, Çevirmen Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Bilişsel Dilbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Naile SARMAŞIK / Çift Anadal, Yandal ve Staj Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8215


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Çeviri, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviri Kuramı, İngiliz Edebiyatı, Terimce, Translator Training, Fantastik Edebiyat, Fantastik Edebiyat Çevirisi, Çocuk Edebiyatı ve Çocuklar İçin Çeviri, Çeviri Eleştirisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Siray LENGERLİ AYDEMİR / Erasmus ve Bologna Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8678


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Yazma Becerilerini Geliştirme, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özge BAYRAKTAR ÖZER / Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8246


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eğitimi, Sözlü Çevirmen Eğitimi, Konferans Çevirmenliği, Çocuk Edebiyatı, Çeviri Tarihi, Çeviri Sosyolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Burak Veli DİNLER / Mütercim Tercümanlık Topluluğu Akademik Danışmanı

/ +90 (312) 586 8620


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Video Oyunu Çevirisi, Çeviri Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Berkay EROL

/ +90 (312) 586 8677


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumdilbilim, Çeviribilim, Video Oyunu Çevirisi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İlhami SIĞIRCI

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TÜRKMEN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Lara ARAY

/ +90 (312) 586 80 00


Uzman Ahmet Serdar ÇALLI

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bayram KÖSE

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Şebnem AYKAÇ ÖMEROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş