Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı, AIIC (Uluslararası Konferans Tercümanları Derneğive TKTD (Türkiye Konferans Tercümanları Derneğiilkeleri göz önünde bulundurularak her akademik yılın başında 3. sınıfı tamamlayan öğrencilere uygulanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olan bu uygulamada sınava girmek isteyen öğrencilerin isteklerini belirten dilekçelerini ilgili öğretim görevlisine teslim etmeleri gerekir.

ETI 211 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I), ETI 212 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II), ETI 307 (Yazılı Metinden Sözlü Çeviri), ETI 311 (Konuşmalardan Not Alma) ETI 317 (Sözlü Çeviriye Giriş I) ve ETI 318 (Sözlü Çeviriye Giriş II) derslerinin ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler bu sınava girmek için başvurabilir.

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı öğrencilerin simultane çeviriye uygunluğunu ve yatkınlığını ölçmeyi amaçlar. Sınav her iki dilde ardıl çeviri ve İngilizceden Türkçeye metinli simultane çeviriden oluşmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler ETI 413 simultane Çeviri ve ETI 414 Simultane Konferans Çevirisi derslerini seçmeli ders olarak alarak sözlü çeviri piyasası koşullarına uygun olarak donanımlı simultane çeviri laboratuarında yoğun bir konferans çevirmenliği eğitimi alırlar.