Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı, AIIC (Uluslararası Konferans Tercümanları Derneğive TKTD (Türkiye Konferans Tercümanları Derneğiilkeleri göz önünde bulundurularak her akademik yılın başında 3. sınıfı tamamlayan öğrencilere uygulanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olan bu uygulamada sınava girmek isteyen öğrencilerin isteklerini belirten dilekçelerini ilgili öğretim görevlisine teslim etmeleri gerekir.

ETI 211 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I), ETI 212 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II), ETI 307 (Yazılı Metinden Sözlü Çeviri), ETI 311 (Konuşmalardan Not Alma) ETI 317 (Sözlü Çeviriye Giriş I) ve ETI 318 (Sözlü Çeviriye Giriş II) derslerinin ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler bu sınava girmek için başvurabilir.

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı öğrencilerin simultane çeviriye uygunluğunu ve yatkınlığını ölçmeyi amaçlar. Sınav her iki dilde ardıl çeviri ve İngilizceden Türkçeye metinli simultane çeviriden oluşmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler ETI 413 simultane Çeviri ve ETI 414 Simultane Konferans Çevirisi derslerini seçmeli ders olarak alarak sözlü çeviri piyasası koşullarına uygun olarak donanımlı simultane çeviri laboratuarında yoğun bir konferans çevirmenliği eğitimi alırlar. App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2591 [title_tr] => Sözlü Çeviri Uygunluk Sınavı [title_en] => Aptitude Exam [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı, AIIC (Uluslararası Konferans Tercümanları Derneğive TKTD (Türkiye Konferans Tercümanları Derneğiilkeleri göz önünde bulundurularak her akademik yılın başında 3. sınıfı tamamlayan öğrencilere uygulanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olan bu uygulamada sınava girmek isteyen öğrencilerin isteklerini belirten dilekçelerini ilgili öğretim görevlisine teslim etmeleri gerekir.

ETI 211 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I), ETI 212 (Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II), ETI 307 (Yazılı Metinden Sözlü Çeviri), ETI 311 (Konuşmalardan Not Alma) ETI 317 (Sözlü Çeviriye Giriş I) ve ETI 318 (Sözlü Çeviriye Giriş II) derslerinin ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler bu sınava girmek için başvurabilir.

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) Sınavı öğrencilerin simultane çeviriye uygunluğunu ve yatkınlığını ölçmeyi amaçlar. Sınav her iki dilde ardıl çeviri ve İngilizceden Türkçeye metinli simultane çeviriden oluşmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler ETI 413 simultane Çeviri ve ETI 414 Simultane Konferans Çevirisi derslerini seçmeli ders olarak alarak sözlü çeviri piyasası koşullarına uygun olarak donanımlı simultane çeviri laboratuarında yoğun bir konferans çevirmenliği eğitimi alırlar. 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Students who complete their junior year in the Department take the aptitude exam at the beginning of each academic year voluntarily in accordance to the principles of the International Association of Conference Interpreters (AIIC) and the Turkish Conference Interpreters Association. Purpose of the exam is to test the simultaneous interpreting skills and aptitude of students.

Students who intend to attend the exam must have a minimum average of 2.75 in the courses ETI 211 (Listening Comprehension and Oral Presentation I), ETI 212 (Listening Comprehension and Oral Presentation II), ETI 307 (Sight Translation), ETI 311 (Note Taking), ETI 317 (Introduction to Interpreting I) and ETI 318 (Introduction to Interpreting II). Eligible students are required to submit a petition to relevant academic staff.

The exam consists of consecutive interpreting from and into both languages and simultaneous interpreting from English to Turkish. Students who pass the exam take elective ETI 413 (Simultaneous Interpreting) and ETI 414 (Simultaneous Conference Interpreting) courses in our laboratory as an integral part of intense conference interpreting training.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-29 14:04:17 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:54 [parent_id] => [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sozlu-ceviri-uygunluk-sinavi-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2591 [title_tr] => Sözlü Çeviri Uygunluk Sınavı [title_en] => Aptitude Exam [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) S\u0131nav\u0131, AIIC (<\/strong>Uluslararas\u0131 Konferans Tercümanlar\u0131 Derne\u011fi) <\/strong>ve TKTD (<\/strong>Türkiye Konferans Tercümanlar\u0131 Derne\u011fi) <\/strong>ilkeleri göz önünde bulundurularak her akademik y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda 3. s\u0131n\u0131f\u0131 tamamlayan ö\u011frencilere uygulanmaktad\u0131r. Gönüllülük esas\u0131na dayal\u0131 olan bu uygulamada s\u0131nava girmek isteyen ö\u011frencilerin isteklerini belirten dilekçelerini ilgili ö\u011fretim görevlisine teslim etmeleri gerekir.<\/p>\n\n

ETI 211 <\/strong>(Duydu\u011funu Anlama ve Sözlü Anlat\u0131m I), ETI 212 <\/strong>(Duydu\u011funu Anlama ve Sözlü Anlat\u0131m II), ETI 307<\/strong> (Yaz\u0131l\u0131 Metinden Sözlü Çeviri), ETI 311<\/strong> (Konu\u015fmalardan Not Alma) ETI 317<\/strong> (Sözlü Çeviriye Giri\u015f I) ve ETI 318<\/strong> (Sözlü Çeviriye Giri\u015f II) derslerinin ortalamas\u0131 en az 2.75 olan ö\u011frenciler bu s\u0131nava girmek için ba\u015fvurabilir.<\/p>\n\n

Sözlü Çeviri Uygunluk (Aptitude) S\u0131nav\u0131<\/strong> ö\u011frencilerin simultane çeviriye uygunlu\u011funu ve yatk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ölçmeyi amaçlar. S\u0131nav her iki dilde ard\u0131l çeviri ve \u0130ngilizceden Türkçeye metinli simultane çeviriden olu\u015fmaktad\u0131r. S\u0131navda ba\u015far\u0131l\u0131 olan ö\u011frenciler ETI 413 simultane Çeviri ve ETI 414 Simultane Konferans Çevirisi derslerini seçmeli ders olarak alarak sözlü çeviri piyasas\u0131 ko\u015fullar\u0131na uygun olarak donan\u0131ml\u0131 simultane çeviri laboratuar\u0131nda yo\u011fun bir konferans çevirmenli\u011fi e\u011fitimi al\u0131rlar. <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Students who complete their junior year in the Department take the aptitude exam at the beginning of each academic year voluntarily in accordance to the principles of the International Association of Conference Interpreters (AIIC) and the Turkish Conference Interpreters Association. Purpose of the exam is to test the simultaneous interpreting skills and aptitude of students.<\/p>\n\n

Students who intend to attend the exam must have a minimum average of 2.75 in the courses ETI 211 (Listening Comprehension and Oral Presentation I), ETI 212 (Listening Comprehension and Oral Presentation II), ETI 307 (Sight Translation), ETI 311 (Note Taking), ETI 317 (Introduction to Interpreting I) and ETI 318 (Introduction to Interpreting II). Eligible students are required to submit a petition to relevant academic staff.<\/p>\n\n

The exam consists of consecutive interpreting from and into both languages and simultaneous interpreting from English to Turkish. Students who pass the exam take elective ETI 413 (Simultaneous Interpreting) and ETI 414 (Simultaneous Conference Interpreting) courses in our laboratory as an integral part of intense conference interpreting training.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-29 14:04:17 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:54 [parent_id] => [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sozlu-ceviri-uygunluk-sinavi-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1