• Programın hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşması
 • Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü’nün ilke ve tavsiyelerine tümüyle uygunluk
 • Simultane çeviri laboratuvarında dinleme becerileri ve sözlü çeviri (ardıl ve simultane çeviri) eğitimi olanağı
 • Fransızca/Rusça C dili sertifikası alma olanağı
 • İkinci yabancı dil öğrenme olanağı (Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca)
 • Yan Dal ve Çift Ana Dal olanakları (Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
 • 32 farklı Avrupa ülkesinden 70 ortağın yer aldığı bir ağ olan OPTIMALE projesine (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) Türkiye’den üye olan ilk Mütercim-Tercümanlık Programı
 • Derslerde uzaktan eğitim sistemi (Moodle) kullanımı yoluyla öğrencilerin dönem boyunca dersleri daha rahat takip etmelerinin ve derslere entegre olmalarının sağlanması
 • Erasmus staj hareketliliği ile Avrupa’da çeviri stajı olanağı
 • Erasmus öğrenci hareketliliği ile Belçika’da, Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, Letonya’da, Polonya’da, Bulgaristan’da, Romanya’da burslu öğrenim görme olanağı
 • Erasmus öğretim elemanı hareketliliği yoluyla yabancı öğretim elemanlarından ders alma olanağı
 • Güçlü yurtdışı ilişkileri
 • Sektörle (Çeviri İşletmeleri Derneği - ÇİD, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği - TKTD, vb.) güçlü ilişkiler. Her yıl sektördeki çevirmenlerin ve akademisyenlerin katıldığı, çeviriyle ilgili güncel konularda seminer, sempozyum, konferans ve toplantılar, öğrencilere yönelik çeviri atölyeleri ve ödüllü çeviri yarışmaları ve simultane çeviriye yönelik ek çalışma saatleri düzenlenmektedir. 
 • Erasmus öğrenci hareketliliği yoluyla yabancı öğrencilerle beraber öğrenim görme olanağı
 • Hem çeviri piyasasında profesyonel olarak çalışan hem de uluslararası yayınları olan güçlü bir kadro
 • Hukuk, ekonomi, edebiyat, dilbilim, teknik çeviri, sözlü çeviri gibi alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerce verilen teorik ve uygulamalı eğitim
 • Bilgisayar destekli çeviri programlarını öğrenme olanağı
 • Az sayıda öğrenci sayısının olduğu sınıflar sayesinde birebir etkileşimli dersler
 • Çeviri derneklerini, çevirmenleri ve dil uzmanlarını bir araya getiren uluslararası bir federasyon olan Uluslararası Çevirmenler Federasyonu’na (FIT) Türkiye’den üye olan ilk ve tek Üniversite bölümü olması
 • Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğrenci Kulübü (Atılım Translation and Interpretation Club - ATIC) yoluyla öğrencilerin sektörle ilk elden buluşmalarının sağlanması (projeler, seminerler, web sayfası, çeviri dergisi, vb.)
 • İki yıllık eğitim veren Mütercim Tercümanlık MYO’lardan dikey geçiş olanağı
 • Yüksek lisans programımız yoluyla akademik eğitime devam etme olanağı
 • Öğretim elemanlarının yer aldığı projeler:

  1. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne sözlü çeviri eğitimi
  2. Dışişleri Bakanlığı Hukuk, Ekonomi ve Politika Terimleri Sözlüğü ve Askeri Terimler Sözlüğü projeleri
  3. Kamu Hizmeti Çevirmenliği konulu TÜBİTAK projesi teklifi