1. Mütercim Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olması; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi;
 2. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
 3. Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi veya simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi;
 4. Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi;
 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven;
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizcede akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi;
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
 10. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık;
 11. Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olması.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4595 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. Mütercim Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olması; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi;
 2. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
 3. Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi veya simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi;
 4. Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi;
 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven;
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizcede akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi;
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
 10. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık;
 11. Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olması.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 13:20:18 [updated_at] => 2019-03-25 13:21:30 [parent_id] => 1730 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1553520018 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( [1730] => Array ( [id] => 1730 [title_tr] => Lisans Programı [parent_id] => [site_id] => 37 [external_link] => javascript:; [lft] => 27 [rgt] => 38 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1730 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4595 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 1. Mütercim Tercümanl\u0131k alan\u0131nda yeterli altyap\u0131ya sahip olmas\u0131; bu alandaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri sözlü ve yaz\u0131l\u0131 çeviri deneyimlerinde çözüm amaçl\u0131 kullanabilme becerisi;<\/li>\n\t
 2. Yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviride kar\u015f\u0131la\u015f\u0131labilecek problemleri saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi;<\/li>\n\t
 3. Mütercim Tercümanl\u0131k uygulamalar\u0131 için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 seçme ve kullanma becerisi veya simultane kabin donan\u0131mlar\u0131n\u0131 etkin kullanma becerisi;<\/li>\n\t
 4. Çeviri analizi, ele\u015ftirisi ve yorumlama becerisi;<\/li>\n\t
 5. Bilgiye eri\u015febilme ve bu amaçla kaynak ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yapabilme, veri tabanlar\u0131, çeviri programlar\u0131 ve di\u011fer bilgi kaynaklar\u0131n\u0131 kullanabilme becerisi;<\/li>\n\t
 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin çal\u0131\u015fabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven;<\/li>\n\t
 7. Türkçe sözlü ve yaz\u0131l\u0131 etkin ileti\u015fim kurma becerisi; \u0130ngilizcede ak\u0131c\u0131l\u0131k, buna ek olarak en az bir yabanc\u0131 dilde daha dil bilgisi;<\/li>\n\t
 8. Ya\u015fam boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fi bilinci; bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;<\/li>\n\t
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;<\/li>\n\t
 10. Proje yönetimi, i\u015fyeri uygulamalar\u0131, çal\u0131\u015fanlar\u0131n haklar\u0131 konular\u0131nda bilinç; mütercim tercümanl\u0131k uygulamalar\u0131n\u0131n hukuksal sonuçlar\u0131 hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k;<\/li>\n\t
 11. Mütercim Tercümanl\u0131k uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmas\u0131 ve ça\u011f\u0131n sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi sahibi olmas\u0131.<\/li>\n<\/ol>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 13:20:18 [updated_at] => 2019-03-25 13:21:30 [parent_id] => 1730 [lft] => 34 [rgt] => 35 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1553520018 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1