1. Mütercim Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olması; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi;
  2. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
  3. Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi veya simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi;
  4. Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi;
  5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
  6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven;
  7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizcede akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi;
  8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
  10. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık;
  11. Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olması.