ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

STAJ KILAVUZU

Tanım

Madde 1- Staj, Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 6 ncı dönemleri sonundan itibaren ETI 410 Çeviri Stajı dersinin gerekliliği olarak bölümde aldıkları mesleki ve kuramsal eğitimi üniversite ortamı dışında uygulamada kullanmaları ve iş deneyimi ile pekiştirmeleri için zorunlu olarak yapacakları en az 20 iş günlük uygulamalı çalışmalardır.  

Staj Zorunluluğu

Madde 2- Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencileri mezun olabilmek için (6) AKTS’lik ETI 410 Çeviri Stajı dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. ETI 410 Çeviri Stajı dersinde başarılı olma koşullarından biri öğrencinin en az 20 iş günlük çeviri stajını tamamlamış olması ve staj yaptığı kurumdan staj süresinin sonunda aldığı Staj Değerlendirme Formu’nu Madde 4’te belirtilen Staj Koordinatörü’ne teslim etmesidir.

Staj Yönetimi

Madde 3- Staj çalışmaları Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı tarafından atanmış Staj Koordinatörü tarafından yürütülür. Staj Koordinatörü, Bölüm Başkanlığının genel koordinasyonu altında görev yapar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5754 sayılı Kanunla değişik 5/(b) maddesi ile 87/(e) maddeleri uyarınca zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler sigortalı sayılır ve bu öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini Atılım Üniversitesi öder.

Öğrencinin Staj Öncesi Yükümlülükleri

Madde 4- Çeviri stajı yapacak öğrencinin stajını yapmadan önceki yükümlülükleri şunlardır:

a)      Staj yapacağı kurum ya da kuruluşu belirlemek,

b)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek onay almak ve bu onay için istendiği takdirde Bölüm Başkanı’ndan staj bildirim raporu almak

c)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek stajın zamanı ve birimi hakkında gerekli ayarlamaları yapmak

d)     İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası için 2 kopya halinde öğrenci belgesi, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti, ve staj yapacağı kurumdan aldığı staj onay yazısı ile 2 adet fotoğrafı Bölüm Sekreterliği’ne staj süresi başlamadan en az 10 gün önce teslim etmek,

e)    Staj yapacağı kuruma teslim etmek üzere boş Staj Değerlendirme Formu’nu Bölüm Sekreterliği’nden almak.

 

Öğrenci Staj Giderleri 

Madde 5- Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerine stajlarını yaparken herhangi bir ücret ödemesi yapmaz.

Staj Süresi ve Stajın Başlama Zamanı

Madde 6- a) Öğrencinin sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra kurumdan aldığı staj onay yazısında belirtilen staj süresi için resmi olarak stajı başlamış sayılır.

b) Staj süresi en az 20 (yirmi) iş gününden oluşur ve kesintisiz olarak tamamlanır.

Staj Yeri ve Alanı

Madde 7- Staj, Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün hedeflerine uygun olarak çeviri ile ilgili olmak şartıyla yurt içi ve yurt dışı özel kuruluşlarında veya kamu kurumlarında yapılır.     

Öğrencinin Staj Başladıktan Sonraki Yükümlülükleri

Madde 8- Öğrencinin stajını tamamladıktan sonraki yükümlülükleri şunlardır:

 1. Boş Staj Değerlendirme Formu’nu staj yaptığı kurumdaki staj sorumlusuna teslim etmek,
 2. Staj sorumlusunun staj bitiminde doldurduğu ve öğrenciye kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak verdiği Staj Değerlendirme Formu’nu  Staj Koordinatörü’ne bir sonraki dönem başında teslim etmek,
 3. Stajını tamamlamasını ve ETI 410 Çeviri Stajı dersini almasını takiben Staj Dosyası hazırlamak ve Staj Koordinatörü’ne ETI 410 Çeviri Stajı dersinin final sınav tarihinden önce teslim etmek.

Staj Belgeleri ve Dosyası

Madde 9- Öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen evrakı hazırlamak ve tamamlanmış staj dosyalarını ETI 410 Çeviri Stajı dersi final sınav tarihinden önce Staj Koordinatörü’ne teslim etmek zorundadır. Öğrenciler, aşağıdaki belgelerden oluşan staj dosyalarının tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdürler:

a)      Staj Dosyası Kapağı: Ek 1’e uygun olarak hazırlanan kapaktır.

b)      Staj Raporu: Öğrencinin staj yaptığı kurumu ve staj sürecini değerlendirmek üzere Ek 2’e uygun olarak yazdığı ve Türkçe veya İngilizce hazırlanabilecek olan rapordur.

c)      Çeviriler: En az 20 sayfadan (A4 sayfası) oluşan kaynak metin ve öğrencinin çevirdiği hedef metindir. Her çeviri sayfasının staj yapılan kurum tarafından kaşelenmesi veya mühürlenmesi zorunludur. 

d)     Terimce: Öğrencinin staj boyunca yaptığı çevirilerden yola çıkarak hazırladığı Türkçe-İngilizce terim çalışmasıdır.

Staj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 10- Staj süresince öğrenciler aşağıdaki kurallara uyarlar:

a) Staj çalışmaları işyerinde bizzat yürütülür.

b) İşyerinde geçerli kurallara ve iş düzenine kesinlikle uyulur.

c) İşyerlerinde verilen bilgiler dışında bilgi toplamak için görevliler zorlanamaz.

Yatay Geçişlerde Staj

Madde 11- Yatay geçiş ile bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin yatay geçiş öncesinde yaptıkları stajların geçerli sayılıp sayılmayacağı, öğrencinin başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığı onayı ile karara bağlanır.

Staj Yeri Önerileri

·         T.C. Başbakanlık

·         T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

·         T.C. Dışişleri Bakanlığı

·         T.C. İçişleri Bakanlığı

·         T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

·         Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

·         Türkiye Basketbol Federasyonu

·         Ankara Büyükşehir Belediyesi

·         Sanayi ve Ticaret Odaları

·         Erasmus Staj Hareketliliği

·         Özel Çeviri BürolarıApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3573 [title_tr] => Çeviri Stajı [title_en] => Traineeship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

STAJ KILAVUZU

Tanım

Madde 1- Staj, Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 6 ncı dönemleri sonundan itibaren ETI 410 Çeviri Stajı dersinin gerekliliği olarak bölümde aldıkları mesleki ve kuramsal eğitimi üniversite ortamı dışında uygulamada kullanmaları ve iş deneyimi ile pekiştirmeleri için zorunlu olarak yapacakları en az 20 iş günlük uygulamalı çalışmalardır.  

Staj Zorunluluğu

Madde 2- Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencileri mezun olabilmek için (6) AKTS’lik ETI 410 Çeviri Stajı dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. ETI 410 Çeviri Stajı dersinde başarılı olma koşullarından biri öğrencinin en az 20 iş günlük çeviri stajını tamamlamış olması ve staj yaptığı kurumdan staj süresinin sonunda aldığı Staj Değerlendirme Formu’nu Madde 4’te belirtilen Staj Koordinatörü’ne teslim etmesidir.

Staj Yönetimi

Madde 3- Staj çalışmaları Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı tarafından atanmış Staj Koordinatörü tarafından yürütülür. Staj Koordinatörü, Bölüm Başkanlığının genel koordinasyonu altında görev yapar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5754 sayılı Kanunla değişik 5/(b) maddesi ile 87/(e) maddeleri uyarınca zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler sigortalı sayılır ve bu öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini Atılım Üniversitesi öder.

Öğrencinin Staj Öncesi Yükümlülükleri

Madde 4- Çeviri stajı yapacak öğrencinin stajını yapmadan önceki yükümlülükleri şunlardır:

a)      Staj yapacağı kurum ya da kuruluşu belirlemek,

b)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek onay almak ve bu onay için istendiği takdirde Bölüm Başkanı’ndan staj bildirim raporu almak

c)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek stajın zamanı ve birimi hakkında gerekli ayarlamaları yapmak

d)     İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası için 2 kopya halinde öğrenci belgesi, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti, ve staj yapacağı kurumdan aldığı staj onay yazısı ile 2 adet fotoğrafı Bölüm Sekreterliği’ne staj süresi başlamadan en az 10 gün önce teslim etmek,

e)    Staj yapacağı kuruma teslim etmek üzere boş Staj Değerlendirme Formu’nu Bölüm Sekreterliği’nden almak.

 

Öğrenci Staj Giderleri 

Madde 5- Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerine stajlarını yaparken herhangi bir ücret ödemesi yapmaz.

Staj Süresi ve Stajın Başlama Zamanı

Madde 6- a) Öğrencinin sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra kurumdan aldığı staj onay yazısında belirtilen staj süresi için resmi olarak stajı başlamış sayılır.

b) Staj süresi en az 20 (yirmi) iş gününden oluşur ve kesintisiz olarak tamamlanır.

Staj Yeri ve Alanı

Madde 7- Staj, Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün hedeflerine uygun olarak çeviri ile ilgili olmak şartıyla yurt içi ve yurt dışı özel kuruluşlarında veya kamu kurumlarında yapılır.     

Öğrencinin Staj Başladıktan Sonraki Yükümlülükleri

Madde 8- Öğrencinin stajını tamamladıktan sonraki yükümlülükleri şunlardır:

 1. Boş Staj Değerlendirme Formu’nu staj yaptığı kurumdaki staj sorumlusuna teslim etmek,
 2. Staj sorumlusunun staj bitiminde doldurduğu ve öğrenciye kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak verdiği Staj Değerlendirme Formu’nu  Staj Koordinatörü’ne bir sonraki dönem başında teslim etmek,
 3. Stajını tamamlamasını ve ETI 410 Çeviri Stajı dersini almasını takiben Staj Dosyası hazırlamak ve Staj Koordinatörü’ne ETI 410 Çeviri Stajı dersinin final sınav tarihinden önce teslim etmek.

Staj Belgeleri ve Dosyası

Madde 9- Öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen evrakı hazırlamak ve tamamlanmış staj dosyalarını ETI 410 Çeviri Stajı dersi final sınav tarihinden önce Staj Koordinatörü’ne teslim etmek zorundadır. Öğrenciler, aşağıdaki belgelerden oluşan staj dosyalarının tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdürler:

a)      Staj Dosyası Kapağı: Ek 1’e uygun olarak hazırlanan kapaktır.

b)      Staj Raporu: Öğrencinin staj yaptığı kurumu ve staj sürecini değerlendirmek üzere Ek 2’e uygun olarak yazdığı ve Türkçe veya İngilizce hazırlanabilecek olan rapordur.

c)      Çeviriler: En az 20 sayfadan (A4 sayfası) oluşan kaynak metin ve öğrencinin çevirdiği hedef metindir. Her çeviri sayfasının staj yapılan kurum tarafından kaşelenmesi veya mühürlenmesi zorunludur. 

d)     Terimce: Öğrencinin staj boyunca yaptığı çevirilerden yola çıkarak hazırladığı Türkçe-İngilizce terim çalışmasıdır.

Staj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 10- Staj süresince öğrenciler aşağıdaki kurallara uyarlar:

a) Staj çalışmaları işyerinde bizzat yürütülür.

b) İşyerinde geçerli kurallara ve iş düzenine kesinlikle uyulur.

c) İşyerlerinde verilen bilgiler dışında bilgi toplamak için görevliler zorlanamaz.

Yatay Geçişlerde Staj

Madde 11- Yatay geçiş ile bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin yatay geçiş öncesinde yaptıkları stajların geçerli sayılıp sayılmayacağı, öğrencinin başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığı onayı ile karara bağlanır.

Staj Yeri Önerileri

·         T.C. Başbakanlık

·         T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

·         T.C. Dışişleri Bakanlığı

·         T.C. İçişleri Bakanlığı

·         T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

·         Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

·         Türkiye Basketbol Federasyonu

·         Ankara Büyükşehir Belediyesi

·         Sanayi ve Ticaret Odaları

·         Erasmus Staj Hareketliliği

·         Özel Çeviri Büroları

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University

Faculty of Arts and Sciences

Department of Translation and Interpretation

ETI 410 Translation Traineeship: Guidelines for Traineeship

 

·         In order to graduate from the Department of Translation and Interpretation the undergraduate students have to complete ETI 410 Translation Traineeship (2 credits) course succesfully.

·         Students have to complete their compulsory traineeship which has to be at least for 20 working days in order to enrol ETI 410 Translation Traineeship.

·         Students can complete their traineeships in private or public enterprises either domestic or foreign. The traineeship has to related to translation.

·         Students can begin their traineeship after the 6th semester.

·         Students find the institution or agency themselves, get approval after negotiating with the authorized person in the institution and make required arrangements. Later, they apply to the Department’s Secreteriat with the official letter from the institution.

·         In accordance with the Social Security Institution’s law numbered 5510 the student has to insured by the University against "Occupational Accidents and Professional Diseases” and the required documents can be listed as: student certificate, identity card, certificate of address and 2 photographs and the official letter from the institution (in duplicate). Students should deliver these documents to the Department’s Secretariat at least 10 days before the traineeship.

·         Students officially begin the training after the completion of insurance transactions.

·         Students deliver Traineeship Evulation Form filled by the institution where they complete their traineeship to the Department’s Traineeship Coordinator.

 

 Traineeship Evulation Form

·         Before starting their traineeship students take the Traineeship Evaluation Form from the Department’s Secretariat  and delivers the form to the authorized person in the institution at the end of the traineeship period. The authorized person fills in the form and delivers it in a sealed envelope with signature and stamp. Then, the student gives the form to the Department’s Traineeship Coordinator.

 

Traineeship File

 

·         Students prepare a Traineeship File which includes traineeship report (written by the student), translations made during traineeship (both source and target texts), terminology and Traineeship Evaluation Form and deliver the file to the Department’s Traineeship Coordinator.

 

Opportunities / Suggestions for traineeship

·         ​T.C. Prime Ministry

·         T.C. Ministry of Culture and Tourism

·         T.C. Ministry of Foreign Affairs

·         T.C. Ministry of Interior

·         T.C. Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications

·         T.C. Ministry of European Union

·         Turkish Radio and Television Association (TRT)

·         Turkish Basketball Federation

·         Ankara Metropolitan Municipality

·         Chambers of Industry and Commerce

·         Erasmus Traineeship Mobility

·         Translation Offices

·         Publishing Houses

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-15 16:34:47 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:54 [parent_id] => [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3573 [title_tr] => Çeviri Stajı [title_en] => Traineeship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130
\nFEN-EDEB\u0130YAT FAKÜLTES\u0130 <\/strong><\/p>\n\n

MÜTERC\u0130M-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ <\/strong><\/p>\n\n

STAJ KILAVUZU<\/strong><\/p>\n\n

Tan\u0131m<\/strong><\/p>\n\n

Madde 1-<\/strong> Staj, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümü Lisans Program\u0131 ö\u011frencilerinin 6 nc\u0131 dönemleri sonundan itibaren ETI 410 Çeviri Staj\u0131 dersinin gereklili\u011fi olarak bölümde ald\u0131klar\u0131 mesleki ve kuramsal e\u011fitimi üniversite ortam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda uygulamada kullanmalar\u0131 ve i\u015f deneyimi ile peki\u015ftirmeleri için zorunlu olarak yapacaklar\u0131 en az 20 i\u015f günlük uygulamal\u0131 çal\u0131\u015fmalard\u0131r.  <\/p>\n\n

Staj Zorunlulu\u011fu<\/strong><\/p>\n\n

Madde 2- <\/strong>At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümü Lisans Program\u0131 ö\u011frencileri mezun olabilmek için (6) AKTS’lik ETI 410 Çeviri Staj\u0131 <\/strong>dersini ba\u015far\u0131yla tamamlamak zorundad\u0131r. ETI 410 Çeviri Staj\u0131 dersinde ba\u015far\u0131l\u0131 olma ko\u015fullar\u0131ndan biri ö\u011frencinin en az 20<\/strong> i\u015f günlük çeviri staj\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f olmas\u0131 ve staj yapt\u0131\u011f\u0131 kurumdan staj süresinin sonunda ald\u0131\u011f\u0131 Staj De\u011ferlendirme Formu’nu Madde 4’te belirtilen Staj Koordinatörü’ne teslim etmesidir.<\/p>\n\n

Staj Yönetimi<\/strong><\/p>\n\n

Madde 3- <\/strong>Staj çal\u0131\u015fmalar\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölüm Ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan atanm\u0131\u015f Staj Koordinatörü taraf\u0131ndan yürütülür. Staj Koordinatörü, Bölüm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n genel koordinasyonu alt\u0131nda görev yapar.<\/p>\n\n

5510 say\u0131l\u0131 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Kanunu’nun 5754 say\u0131l\u0131 Kanunla de\u011fi\u015fik 5\/(b) maddesi ile 87\/(e) maddeleri uyar\u0131nca zorunlu staja tabi tutulan ö\u011frenciler sigortal\u0131 say\u0131l\u0131r ve bu ö\u011frencilerin i\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigorta primlerini At\u0131l\u0131m Üniversitesi öder.<\/p>\n\n

Ö\u011frencinin Staj Öncesi Yükümlülükleri<\/strong><\/p>\n\n

Madde 4- <\/strong>Çeviri staj\u0131 yapacak ö\u011frencinin staj\u0131n\u0131 yapmadan önceki yükümlülükleri \u015funlard\u0131r:<\/p>\n\n

a)      Staj yapaca\u011f\u0131 kurum ya da kurulu\u015fu belirlemek,<\/p>\n\n

b)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görü\u015ferek onay almak ve bu onay için istendi\u011fi takdirde Bölüm Ba\u015fkan\u0131’ndan staj bildirim raporu almak<\/p>\n\n

c)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görü\u015ferek staj\u0131n zaman\u0131 ve birimi hakk\u0131nda gerekli ayarlamalar\u0131 yapmak<\/p>\n\n

d)     \u0130\u015f Kazas\u0131 ve Meslek Hastal\u0131\u011f\u0131 Sigortas\u0131 için 2 kopya halinde ö\u011frenci belgesi, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan\u0131 sureti, ve staj yapaca\u011f\u0131 kurumdan ald\u0131\u011f\u0131 staj onay yaz\u0131s\u0131 ile 2 adet foto\u011fraf\u0131 Bölüm Sekreterli\u011fi’ne staj süresi ba\u015flamadan en az 10 gün önce teslim etmek,<\/p>\n\n

e)    Staj yapaca\u011f\u0131 kuruma teslim etmek üzere bo\u015f Staj De\u011ferlendirme Formu’nu Bölüm Sekreterli\u011fi’nden almak.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ö\u011frenci Staj Giderleri <\/strong><\/p>\n\n

Madde 5- <\/strong>At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümü ö\u011frencilerine stajlar\u0131n\u0131 yaparken herhangi bir ücret ödemesi yapmaz.<\/p>\n\n

Staj Süresi<\/strong> ve Staj\u0131n Ba\u015flama Zaman\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Madde 6- <\/strong>a) Ö\u011frencinin sigorta i\u015flemleri tamamland\u0131ktan sonra kurumdan ald\u0131\u011f\u0131 staj onay yaz\u0131s\u0131nda belirtilen staj süresi için resmi olarak staj\u0131 ba\u015flam\u0131\u015f say\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

b) Staj süresi en az 20 (yirmi) i\u015f gününden olu\u015fur ve kesintisiz olarak tamamlan\u0131r.<\/p>\n\n

Staj Yeri<\/strong> ve Alan\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Madde 7- <\/strong>Staj, Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümü’nün hedeflerine uygun olarak çeviri ile ilgili olmak \u015fart\u0131yla yurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131 özel kurulu\u015flar\u0131nda veya kamu kurumlar\u0131nda yap\u0131l\u0131r.     <\/p>\n\n

Ö\u011frencinin Staj Ba\u015flad\u0131ktan Sonraki Yükümlülükleri<\/strong><\/p>\n\n

Madde 8- <\/strong>Ö\u011frencinin staj\u0131n\u0131 tamamlad\u0131ktan sonraki yükümlülükleri \u015funlard\u0131r:<\/p>\n\n

  \n\t
 1. Bo\u015f Staj De\u011ferlendirme Formu’nu staj yapt\u0131\u011f\u0131 kurumdaki staj sorumlusuna teslim etmek,<\/li>\n\t
 2. Staj sorumlusunun staj bitiminde doldurdu\u011fu ve ö\u011frenciye kapal\u0131 zarfta imzal\u0131 ve ka\u015feli olarak verdi\u011fi Staj De\u011ferlendirme Formu’nu  Staj Koordinatörü’ne bir sonraki dönem ba\u015f\u0131nda teslim etmek,<\/li>\n\t
 3. Staj\u0131n\u0131 tamamlamas\u0131n\u0131 ve ETI 410 Çeviri Staj\u0131 dersini almas\u0131n\u0131 takiben Staj Dosyas\u0131 haz\u0131rlamak ve Staj Koordinatörü’ne ETI 410 Çeviri Staj\u0131 dersinin final s\u0131nav tarihinden önce teslim etmek.<\/li>\n<\/ol>\n\n

  Staj Belgeleri ve Dosyas\u0131<\/strong><\/p>\n\n

  Madde 9-<\/strong> Ö\u011frenciler, Bölüm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’nca belirlenen evrak\u0131 haz\u0131rlamak ve tamamlanm\u0131\u015f staj dosyalar\u0131n\u0131 ETI 410 Çeviri Staj\u0131 dersi final s\u0131nav tarihinden önce Staj Koordinatörü’ne teslim etmek zorundad\u0131r. Ö\u011frenciler, a\u015fa\u011f\u0131daki belgelerden olu\u015fan staj dosyalar\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131 izlemek ve sa\u011flamakla yükümlüdürler:<\/p>\n\n

  a)      Staj Dosyas\u0131 Kapa\u011f\u0131: Ek 1’e uygun olarak haz\u0131rlanan kapakt\u0131r.<\/p>\n\n

  b)      Staj Raporu: Ö\u011frencinin staj yapt\u0131\u011f\u0131 kurumu ve staj sürecini de\u011ferlendirmek üzere Ek 2’e uygun olarak yazd\u0131\u011f\u0131 ve Türkçe veya \u0130ngilizce haz\u0131rlanabilecek olan rapordur.<\/p>\n\n

  c)      Çeviriler: En az 20 sayfadan (A4 sayfas\u0131) olu\u015fan kaynak metin ve ö\u011frencinin çevirdi\u011fi hedef metindir. Her çeviri sayfas\u0131n\u0131n staj yap\u0131lan kurum taraf\u0131ndan ka\u015felenmesi veya mühürlenmesi zorunludur. <\/p>\n\n

  d)     Terimce: Ö\u011frencinin staj boyunca yapt\u0131\u011f\u0131 çevirilerden yola ç\u0131karak haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Türkçe-\u0130ngilizce terim çal\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

  Staj S\u0131ras\u0131nda Dikkat Edilecek Hususlar<\/strong><\/p>\n\n

  Madde 10-<\/strong> Staj süresince ö\u011frenciler a\u015fa\u011f\u0131daki kurallara uyarlar:<\/p>\n\n

  a) Staj çal\u0131\u015fmalar\u0131 i\u015fyerinde bizzat yürütülür.<\/p>\n\n

  b) \u0130\u015fyerinde geçerli kurallara ve i\u015f düzenine kesinlikle uyulur.<\/p>\n\n

  c) \u0130\u015fyerlerinde verilen bilgiler d\u0131\u015f\u0131nda bilgi toplamak için görevliler zorlanamaz.<\/p>\n\n

  Yatay Geçi\u015flerde Staj<\/strong><\/p>\n\n

  Madde 11- <\/strong>Yatay geçi\u015f ile bölümlere intibak\u0131 yap\u0131lan ö\u011frencilerin yatay geçi\u015f öncesinde yapt\u0131klar\u0131 stajlar\u0131n geçerli say\u0131l\u0131p say\u0131lmayaca\u011f\u0131, ö\u011frencinin ba\u015fvurusu üzerine Bölüm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 onay\u0131 ile karara ba\u011flan\u0131r.<\/p>\n\n

  Staj Yeri Önerileri<\/strong>\u200b<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ba\u015fbakanl\u0131k<\/p>\n\n

  ·         T.C. Kültür ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\n

  ·         T.C. D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\n

  ·         T.C. \u0130çi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\n

  ·         T.C. Avrupa Birli\u011fi Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\n

  ·         Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)<\/p>\n\n

  ·         Türkiye Basketbol Federasyonu<\/p>\n\n

  ·         Ankara Büyük\u015fehir Belediyesi<\/p>\n\n

  ·         Sanayi ve Ticaret Odalar\u0131<\/p>\n\n

  ·         Erasmus Staj Hareketlili\u011fi<\/p>\n\n

  ·         Özel Çeviri Bürolar\u0131<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  At\u0131l\u0131m University<\/strong><\/p>\n\n

  Faculty of Arts and Sciences<\/strong><\/p>\n\n

  Department of Translation and Interpretation<\/strong><\/p>\n\n

  ETI 410 Translation Traineeship: Guidelines for Traineeship<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  ·         In order to graduate from the Department of Translation and Interpretation the undergraduate students have to complete ETI 410 Translation Traineeship<\/strong> (2 credits) course succesfully.<\/p>\n\n

  ·         Students have to complete their compulsory traineeship which has to be at least for 20 working days<\/strong> in order to enrol ETI 410 Translation Traineeship.<\/strong><\/p>\n\n

  ·         Students can complete their traineeships in private or public enterprises either domestic or foreign. The traineeship has to related to translation.<\/p>\n\n

  ·         Students can begin their traineeship after the 6th semester.<\/p>\n\n

  ·         Students find the institution or agency themselves, get approval after negotiating with the authorized person in the institution and make required arrangements. Later, they apply to the Department’s Secreteriat with the official letter from the institution.<\/p>\n\n

  ·         In accordance with the Social Security Institution’s law numbered 5510 the student has to insured by the University against "Occupational Accidents and Professional Diseases” and the required documents can be listed as: student certificate, identity card, certificate of address and 2 photographs and the official letter from the institution (in duplicate). Students should deliver these documents to the Department’s Secretariat at least 10 days before the traineeship.<\/p>\n\n

  ·         Students officially begin the training after the completion of insurance transactions.<\/p>\n\n

  ·         Students deliver Traineeship Evulation Form filled by the institution where they complete their traineeship to the Department’s Traineeship Coordinator.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   Traineeship Evulation Form<\/strong><\/p>\n\n

  ·         Before starting their traineeship students take the Traineeship Evaluation Form from the Department’s Secretariat  and delivers the form to the authorized person in the institution at the end of the traineeship period. The authorized person fills in the form and delivers it in a sealed envelope<\/strong> with signature and stamp. Then, the student gives the form to the Department’s Traineeship Coordinator.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Traineeship File<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  ·         Students prepare a Traineeship File which includes traineeship report <\/strong>(written by the student), translations made during traineeship <\/strong>(both source and target texts), terminology <\/strong>and Traineeship Evaluation Form <\/strong>and deliver the file to the Department’s Traineeship Coordinator.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Opportunities \/ Suggestions for traineeship<\/strong><\/p>\n\n

  ·         \u200bT.C. Prime Ministry<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ministry of Culture and Tourism<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ministry of Foreign Affairs<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ministry of Interior<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications<\/p>\n\n

  ·         T.C. Ministry of European Union<\/p>\n\n

  ·         Turkish Radio and Television Association (TRT)<\/p>\n\n

  ·         Turkish Basketball Federation<\/p>\n\n

  ·         Ankara Metropolitan Municipality<\/p>\n\n

  ·         Chambers of Industry and Commerce<\/p>\n\n

  ·         Erasmus Traineeship Mobility<\/p>\n\n

  ·         Translation Offices<\/p>\n\n

  ·         Publishing Houses<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-15 16:34:47 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:54 [parent_id] => [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1