Bölümümüzün yıllık kontenjanı 25’tir. Bölümümüzde yürütülen eğitim programı, Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bölümümüzde yazılı ve sözlü çeviri eğitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurgulandığı üzere, özellikle mezuniyet sonrasında “meslekî istihdam” sağlayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmektedir.

Programımız hem kuramsal hem de uygulamaları derslerden oluşmaktadır. Lisans programımızda yazılı ve sözlü çevirinin uluslararası ve kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve önemi vurgulanmaktadır. Bölümümüzde çağın ve meslek yaşamının gerektirdiği teknik donanımlar en üst düzeyde kullanılarak Mütercim-Tercümanlık mesleğinin gerekliliklerini ve beklentilerini kusursuz olarak karşılayabilecek bir eğitim sunulmaktadır. Öğrencilerimize 4 yıllık lisans eğitimlerinin ilk iki yılında dil becerilerinin, genel kültür ve çeviri becerilerinin gelişimine yönelik dersleri takiben, üçüncü ve dördüncü yıllarda çeşitli özel alanlarda terminoloji geliştirme ve çeviriye yönelik derslerin yanı sıra sözlü ve yazılı çeviri türlerinde ayrı dersler verilmektedir. Bu derslerin tamamı, alanlarında uzman öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir. Bkz. Akademik Kadro ve Araştırma Alanları

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanağı

Bölümümüzün Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal protokolleri vardır. Öğrenciler istenen şartları yerine getirdikleri ve programa kabul edildikleri takdirde Çift Ana Dal Programlarında çift diploma, Yan Dal Programlarında ise sertifika almaya hak kazanırlar.