Mütercim Tercümanlık Bölümünün öğretim amaçları;

 1. Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olan, 
 2. Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olan ve üst düzey iletişim becerilerine sahip,
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilen,
 4. İletişimde kültürel farklılıkların önemini kavramış ve bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyebilen,
 5. Çeviri sürecinde sözlük, ansiklopedi, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanan,
 6. Çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olan ve etik kurallar konusunda farkındalığı gelişmiş olan,
 7. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
 8. Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,
 10. Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan,
 11. Çeviride terminoloji çalışmalarının önemini bilen,
 12. Çeviride kalite kontrol süreci ve düzelti yöntemlerine hakim olan çevirmen, bilim insanı, yayıncı, editör ve girişimciler yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılmasıdır.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4596 [title_tr] => Program Öğretim Amaçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mütercim Tercümanlık Bölümünün öğretim amaçları;

 1. Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olan, 
 2. Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olan ve üst düzey iletişim becerilerine sahip,
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilen,
 4. İletişimde kültürel farklılıkların önemini kavramış ve bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyebilen,
 5. Çeviri sürecinde sözlük, ansiklopedi, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanan,
 6. Çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olan ve etik kurallar konusunda farkındalığı gelişmiş olan,
 7. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
 8. Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,
 10. Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan,
 11. Çeviride terminoloji çalışmalarının önemini bilen,
 12. Çeviride kalite kontrol süreci ve düzelti yöntemlerine hakim olan çevirmen, bilim insanı, yayıncı, editör ve girişimciler yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılmasıdır.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 13:21:40 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:58 [parent_id] => 1730 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1553520018 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( [1730] => Array ( [id] => 1730 [title_tr] => Lisans Programı [parent_id] => [site_id] => 37 [external_link] => javascript:; [lft] => 27 [rgt] => 38 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1730 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4596 [title_tr] => Program Öğretim Amaçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Mütercim Tercümanl\u0131k Bölümünün ö\u011fretim amaçlar\u0131;<\/p>\n\n

  \n\t
 1. Mütercim Tercümanl\u0131k mesle\u011finin dünyada ve Türkiye’de geçirdi\u011fi tarihi geli\u015fim süreci hakk\u0131nda yeterli bilgiye sahip olan, <\/li>\n\t
 2. Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olan ve üst düzey ileti\u015fim becerilerine sahip,<\/li>\n\t
 3. En az iki yabanc\u0131 dili çok iyi bilen,<\/li>\n\t
 4. \u0130leti\u015fimde kültürel farkl\u0131l\u0131klar\u0131n önemini kavram\u0131\u015f ve bildi\u011fi yabanc\u0131 dillerin kültürlerini iyi tan\u0131yan ve izleyebilen,<\/li>\n\t
 5. Çeviri sürecinde sözlük, ansiklopedi, bilgisayar, bili\u015fim ve ileti\u015fim teknolojilerini ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde kullanan,<\/li>\n\t
 6. Çevirmenlik mesle\u011finin yasal çerçevesi hakk\u0131nda bilgi sahibi olan ve etik kurallar konusunda fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 geli\u015fmi\u015f olan,<\/li>\n\t
 7. Hayat boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fini benimsemi\u015f,<\/li>\n\t
 8. Ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirmeye önem veren,<\/li>\n\t
 9. Bilgiye k\u0131sa zamanda eri\u015febilme yetene\u011fi geli\u015fmi\u015f, ara\u015ft\u0131rma ve bilgi edinme vas\u0131talar\u0131n\u0131 bilen,<\/li>\n\t
 10. Çevirmenlik mesle\u011finin sözlü ve yaz\u0131l\u0131 çe\u015fitli özel alan uygulamalar\u0131 konusunda bilgi sahibi olan,<\/li>\n\t
 11. Çeviride terminoloji çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n önemini bilen,<\/li>\n\t
 12. Çeviride kalite kontrol süreci ve düzelti yöntemlerine hakim olan çevirmen, bilim insan\u0131, yay\u0131nc\u0131, editör ve giri\u015fimciler yeti\u015ftirebilmek için lisans ve lisansüstü e\u011fitim yap\u0131lmas\u0131d\u0131r.<\/li>\n<\/ol>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 13:21:40 [updated_at] => 2019-03-25 13:22:58 [parent_id] => 1730 [lft] => 36 [rgt] => 37 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1553520018 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1