Mütercim Tercümanlık Bölümünün öğretim amaçları;

 1. Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olan, 
 2. Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olan ve üst düzey iletişim becerilerine sahip,
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilen,
 4. İletişimde kültürel farklılıkların önemini kavramış ve bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyebilen,
 5. Çeviri sürecinde sözlük, ansiklopedi, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanan,
 6. Çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olan ve etik kurallar konusunda farkındalığı gelişmiş olan,
 7. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
 8. Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,
 10. Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan,
 11. Çeviride terminoloji çalışmalarının önemini bilen,
 12. Çeviride kalite kontrol süreci ve düzelti yöntemlerine hakim olan çevirmen, bilim insanı, yayıncı, editör ve girişimciler yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılmasıdır.