2012/2013 bahar döneminde Tezli programa başlamak isteyen öğrencilerin dikkatine

 

2012/2013 bahar döneminde tez çalışmasına başlamak isteyen öğrencilerin,

 

1. 2012/2013 güz dönemi itibariyle toplam 8 ders almış ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları (gerekmektedir)

 

2. Tez danışmanı seçimi öncesi ,çalışmak istedikleri öğretim üyeleri ile çalışmak istedikleri tez konusu hakkında bir görüşme yapmaları (tavsiye edilir)

 

3. Tez danışmanı istem dilekçesini enstitüye (Araş. Gör. Nazlı Nur UZ, nnuz@atilim.edu.tr) ulaştırmaları gerekmektedir. Dilekçeler imzalandıktan sonra e-posta ile de gönderilebilir. Dilekçe için tıklayınız.

 

4. Bu işlemlerin tamamlanması için son tarih 30 Ocak 2013 Çarşamba olarak belirlenmiştir.