AKTSİleri Isı ve Kütle Transferi

İleri Isı ve Kütle Transferi (CEAC509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Isı ve Kütle Transferi CEAC509 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Alan Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı enerji denkliği kavramı ile ısı transferlerinin üç modu olan; iletim, konveksiyon ve radyasyonu ileri seviyede aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji denkliği kavramı ve onun üç modu olan iletim, konveksiyon ve radyasyonu açıklar.
  • Kararlı durum ve pratikle önemli farklı katı geometrilerindeki geçici sıcaklık dağılımı belirler.
  • Farklı ısı ve kütle konveksiyon süreçlerinde uygun korelasyonu seçip uygular.
  • Sabit bir ortamdaki kütle yayılımını ve ısı ve kütle transferine benzeterek düşük hızlı kütle iletimini analiz eder.
  • Kütle transferi içeren herhangi bir sürece yada sisteme uygun taşınım olayı belirler.
Dersin İçeriği Moleküler ısı ve kütle taşınımın ilkeleri ve benzeşimleri, konvektif ısı ve kütle taşınımı, fazlararası ısı ve kütle taşınımı, kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı için temel vektör eşitliği, tek boyutlu yatışkın olmayan taşınım eşitliklerinin analitik ve sayısal çözümleri, kimyasal reaksiyonlu gaz absorpsiyonu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moleküler ısı ve kütle aktarımının prensipleri
2 Isı ve kütle aktarımının benzeşimi
3 Konvektif ısı ve kütle transferi
4 Konvektif ısı ve kütle transferi
5 Fazlararası kütle aktarımı
6 Arasınav I
7 Fazlararası kütle aktarımı
8 Kimyasal reaksiyonlu kütle transferi
9 Kimyasal reaksiyonlu kütle transferi
10 Tek boyutlu yatışkın olmayan taşınım denklemleri
11 Tek boyutlu yatışkın olmayan taşınım denklemleri
12 Kimyasal reaksiyonlu gaz absorpsiyonu
13 Kimyasal reaksiyonlu gaz absorpsiyonu
14 Konuların gözden geçirilmesi
15 Konuların gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.J.Geankoplis, Transport Processes & Separation Processes Principles, Int. Ed., Pearson, 2014
2. F.P. Incorpera, D.P. Dewitt, T.L.Bergman,A.S.Levine, Principles of Heat and Mass Transfer, 7th Ed., Wiley, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi. X
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi. X
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma. X
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi. X
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. X
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi. X
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 124