ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.