ECTS - Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans programı tam-zamanlı bir programdır.