ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgi 1 1 Bilgi
2 2
Beceriler 1 1 Beceriler
2 2
3 3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Alana Özgü Yetkinlik 2 2 Alana Özgü Yetkinlik
3 3
4