ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bir yandan üniversitelerin kimya ve kimya mühendisliği ile ilişkili disiplinlerden mezun olan öğrencilerin ileri düzeydeki kimya mühendisliği problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi, bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi ile istenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır