ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Y. Lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili FBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.