ECTS - - Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezli) programı 2012-2013 akademik yılında, İleri düzeyde kimya mühendisliği ve kimya bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen, kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan kimya mühendisleri yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Eğitim ve öğretim programı, temelde uygulayarak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, adayların endüstri deneyimi kazanmalarına yönelik proje uygulamaları ve tüm bunlar için gerekli teorik ve deneysel bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzde, Genel Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Koordinasyon Kimyası ve Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya, Polimer Kimyası ve Teknolojisi, Atılım Optoelektronik Malzemeler ve Solar Enerji Eğitim ve Araştırma, Nanobilim ve Uygulamaları laboratuvarları bulunmaktadır ve programa kabul edilen adaylar bu laboratuvarlarda çalışmalarını yürütmektedir.