AKTSMoleküler Farmakoloji ve Toksikoloji

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC417) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji CEAC417 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S.Belgin İşgör
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak özellikle de ticari amaçlı kullanılan doğal ya da sentetik kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri ve sonuçları hakkında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca temel farmakoloji ve toksikoloji kavram ve mekanizmaları ile vücutta toksik maddelerin davranımları hakkında temel kavramları sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin Toksikolojinin temellerini anlamalarını sağlamak
  • Toksik maddelerin vücuda alım yolu ve dozunun/ilaç uygulama dozunun etkisi tanıtmak.
  • Doz-cevap ilişkisi hakkında bilgi vermek
  • Canlı bir organizma olarak insanda genel olarak vücut detoksifikasyon ve biyotransformasyon mekanizmalarının işleyişini tanımlamak
  • Antioksidan enzim sistemleri Faz I, FazII enzimler ve detoksifikasyondaki rolleri hakkında bilgilendirmek
  • Kitlesel Zehirlenmelerin neden ve sonuçları, önlemler .
Dersin İçeriği Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve kul

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi
2 Toksikolojinin temelleri
3 Dünya genelinde kullanılan toksisite testleri
4 Doz-cevap ilişkisi ve örnek uygulamalar
5 Toksik maddelerin doz ve alım yolları
6 Biyotransformasyon
7 Faz I ve FAZ II Enzimler
8 Ara sınav
9 Toksik cevabı etkileyen faktörler: metabolizma
10 İlaç ve ksenobiyotikler için metabolik yollar
11 Kitlesel Zehirlenmeler
12 Ara Sınav
13 Dünya Üzerinde Kaydedilmiş Kitle Zehirlenmelerine Örnek Sunumları
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 13 39
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 126