AKTSPolimer Bilim ve Teknolojisi

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC423 Seçmeli Dersler 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı polimerin temellerini vermektir: tarihsel gelişim, temel tanımlar ve kavramlar, polimerlerin sınıflandırılması ve uygulamalar. Ana başlıklar polimer sentezi ve isimlendirme, moleküler ağırlık ve moleküler ağırlık dağılımı, polimer tepkimeleri, morfoloji, düzenli polimerler, polimer blenler, basamak, zincir ve halka açılma polimerizasyonları, polimer endüstrisidir. Bu ders ayrıca yapı-özellik ilişkileri üzerinde de durmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı polimer hazırlama yöntemlerini tartışır.
  • Polimer tepkime mekanizması ve kinetiğini tartışır.
  • Polimer kimyasının temel ilkelerini öğretir.
  • Polimer karakterizasyonuna mantıklı bir yaklaşım sağlar.
  • Polimerlerin tarihsel gelişimini, temel tanımları ve kavramları öğretir
  • Yapı ve özellik arasındaki ilişkiyi tartışır.
  • Polimerlerin özelliklerini ve uygulamalarını tartışır.
Dersin İçeriği Tarihsel gelişim, temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyon

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Polymerizasyon Mekanizmaları Bölüm 2
3 Polymerizasyon Mekanizmaları Bölüm 2
4 Kimyasal Bağlar ve Polimer Yapısı Bölüm 3
5 Kimyasal Bağlar ve Polimer Yapısı Bölüm 3
6 Polimerlerde termal geçişler Bölüm 4
7 ARA SINAV I
8 Polimer Modifikasyonu Bölüm 5
9 Yoğuşma (Basamak-Tepkime) Polimerizasyonu Bölüm 6
10 Zincir-Tepkime (Ekleme) Polimerizasyonu Bölüm 7
11 Zincir-Tepkime (Ekleme) Polimerizasyonu Bölüm 7
12 ARA SINAV II
13 Kopolimerizasyon Bölüm 8
14 Polimer Tepkime Mühendisliği Bölüm 9
15 Polimer Özellikleri ve Uygulamaları Bölüm 10
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Robert O. Ebewele. Polymer Science, CRC Press, 2000
Diğer Kaynaklar 2. Textbook of Polymer Science. 3rd Ed., F. W. Billmayer, Wiley Publication, 1984.
3. G. Odian, Principles of Polymerization, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2004.
4. R. B. Seymour, Structure-Property Relationships in Polymers. Plenum Press, 1984.
5. M. P. Stevens, Polymer Chemistry: An Introduction, 3rd ed., Oxford University Press, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 17 34
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125