AKTSÇevre Kirliliği

Çevre Kirliliği (CEAC442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevre Kirliliği CEAC442 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrenciler, çevre kirliliği nedir, neden önemlidir, temel sebepleri nelerdir, kirleticiler nelerdir, kirleticilere çevrede ne olur, kirleticilerin çevre ve sağlık üzerindeki etkileri nelerdir şeklindeki sorulara yanıtlar bulur ve çevre kirliliği problemlerini yine bu yanıtlar üzerinden daha iyi anlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Global ısınma, ozon tabakası incelmesi, hava kirliliği problemlerinin kaynaklarını ve etkilerini değerlendirir.
  • Su kirliliğini, kaynaklarını ve etkilerini değerlendirir.
  • Toprak kirliliğini, kaynaklarını ve etkilerini değerlendirir.
  • Kirleticiler, çevre kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği terimlerinin önemini kavrarlar.
Dersin İçeriği Çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi, su kirliliği, atık su arıtımı, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, katı atıklar, tehlikeli atıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kirliliği anlamak Bölüm 1
2 Kirliliği anlamak Bölüm 1
3 Kirliliği düşürmek Bölüm 2
4 Kimyasal zehirlilik Bölüm 3
5 Kimyasal maruz kalma ve risk değerlendirmesi Bölüm 4
6 Hava kirliliği Bölüm 5
7 Asidik çöküntü Bölüm 6
8 Global iklim değişikliği Bölüm 7
9 Arasınav
10 Stratosferik ozon tabakasının incelmesi Bölüm 8
11 Su kirliliği ve içme suyu kirliliği Bölüm 9-10
12 Toprak kirliliği, katı atıklar Bölüm 11
13 Öğrenci sunumları
14 Tehlikeli atıklar Bölüm 12
15 Kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) kimyasallar Bölüm 14
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M.K. Hill, Understanding Environmental Pollution, Cambridge Press, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 13 3 39
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 122